1. Znalecká a.s.

ČR - Liberecký kraj - Liberec

Adresa

Liberec - Liberec I-Staré Město

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25488350
živnostenský úřad: Magistrát města Liberce

Zapsáno: 19.05.2004(spisová značka B 1790 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 2000v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 2 000 000Kč (splaceno 2 000 000Kč)

Předmět podnikání

  • oceňování majetku pro: a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik
  • ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost - znalecká činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění: - oceňování nemovitostí a staveb, - oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, - posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů - oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, - oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, - oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, - oceňování pohledávek, - oceňování obchodního jmění při přeměnách společností, - přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv, - přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, - přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, - stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, - zjišťování hodnot vypořádacích podílů

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 19.05.2004
počet živností: 1
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 09.09.2009

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik
vznik: 19.05.2004

Statutární orgán - představenstvo

Ing.arch. David Charousek, fyzická osoba

Liberec II

funkce: předseda představenstva
členství od: 07.09.2007
ve funkci od: 07.09.2007
Jitka Vlčková Grohová, fyzická osoba

Liberec

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 07.09.2007
ve funkci od: 07.09.2007
Ing. Martina Hanušová, fyzická osoba

Liberec

funkce: člen představenstva
členství od: 07.09.2007

Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to vždy samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis s uvedením své funkce.

Dozorčí rada

Ing. Zdeňka Bělohlávková, fyzická osoba

Liberec

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 07.09.2007
ve funkci od: 07.09.2007
Ing. Soňa Havelková, fyzická osoba

Liberec

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 07.09.2007
Ing. Milan Čutka, fyzická osoba

Turnov

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 07.09.2007
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Změna právní formy byla provedena na podkladě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti 1.ZNALECKÁ s.r.o. sepsaného formou notářského zápisu v notářské kanceláři v Liberci ze dne 10.7.2007.


Osoby živnostenského listu

Jitka Vlčková Grohová, statutární orgán

bydliště: Liberec - Liberec V-Kristiánov

Ing.arch. David Charousek, statutární orgán

bydliště: Liberec - Liberec II-Nové Město

Ing. Martina Hanušová, statutární orgán

bydliště: Liberec - Liberec VI-Rochlice

Liberec - další firmy:

A-Z Reklama CZ, s.r.o. - Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol

ABIX Europe s.r.o. - Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice

AFE s.r.o. - Liberec - Liberec I-Staré Město

A M M A s.r.o. - Liberec - Liberec X-Františkov

AC CONTROL s.r.o. - Liberec - Liberec III-Jeřáb

A - Best, s.r.o. - Liberec - Liberec XXII-Horní Suchá

ACCOUNTING CZ, v.o.s. - Liberec - Liberec X-Františkov

ABCD Služby školám s.r.o. - Liberec - Liberec XXIII-Doubí

ABD PLUS, spol. s r.o. - Liberec - Liberec XXIII-Doubí

ADVERA s.r.o. - Liberec - Liberec IX-Janův Důl

"KVALIS Liberec, s.r.o.", v likvidaci - Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov

+ MEDI spol. s r.o. - Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice

A - PARTNER s.r.o. - Liberec - Liberec XXV-Vesec

Adam Skočdopole - Liberec - Liberec I-Staré Město

AE Energie s.r.o. - Liberec - Liberec VI-Rochlice

Informace o společnosti 1. Znalecká a.s., IČ 25488350, Liberec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.