AGROKOMBINÁT NEBANICE státní podnik

ČR - Karlovarský kraj - Nebanice

Adresa

Nebanice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00115941
živnostenský úřad: Městský úřad Cheb

Zapsáno: 20.12.1990(spisová značka AXXVIII 253 - Krajský soud v Plzni)

Předmět podnikání

  • P ř e d m ě t č i n n o s t i : Základním předmětem činnosti je : 1. Zemědělská výroba 2. Úprava,zpracování a prodej výrobků,které organizace vyrábí včetně jejich maloobchodního prodeje 3. Chov ryb,kožešinových zvířat a chov zvěře 4. Pěstování a prodej jedlých hub 5. Vývoj a výroba strojů a zařízení,renovace náhradních dílů 6. Dřevovýroba
  • 7. Výroba statkových hnojiv a zahradnických substrátů 8. Těžba,úprava a prodej kamene,kameniva,štěrkopísků a písků pro stavební účely 9. Provádění stavebních rekonstrukcí,modernizací a oprav 10. Provádění generálních a vyšších dodávek,dodávek a poddodávek souborů strojů a zařízení,smontovaných strojů,zařízení nebo konstrukcí 11. Mechanizované práce v rostlinné a živočišné výrobě,zemní práce,rekultivace a zúrodnění půdy včetně ochrany rostlin 12. Opravy zemědělské techniky,nákladních automobilů a jiné techniky 13. Plnění funkce školního závodu
  • 14. Obchodní činnost 15. Odbytová činnost 16. Poskytování prací a služeb 18. Chov a výcvik koní

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 23.06.1992
poslední živnost: 18.04.1997
počet živností: 2
datum poslední změny: 22.08.2007

Statutární orgán

Ing. Jiří Vrátný, fyzická osoba

Cheb

funkce: ředitel, statut.orgán podniku
František Čadek, fyzická osoba

Cheb, část Střížov 33

funkce: zástupce ředitele
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.04.1997
ostatní skutečnosti:

Den vzniku: 1.leden 1991 Údaje o zřízení: podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství ČR ze dne 7.prosince 1990,č.j.4889/90-230 Výše kmenového jmění bude stanovena do 60 dnů ode dne vzniku podniku. Na státní podnik Agrokombinát Nebanice přechází veškerý majetek,práva a závazky v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne 7.prosince 1990 a jeho dodatky o rozdělení státního podniku Agrokombinát Cheb.

Jmění: 219 677 907,- Kčs

Způsob podepisování: Ředitel podniku ing.Jiří Vrátný je oprávněn podepisovat doklady za podnik.

V y m a z á v á s e : Agrokombinát Nebanice, státní podnik, se sídlem Nebanice, IČ 00 11 59 41, z obchodního rejstříku s tím, že práva a závazky zrušeného státního podniku včetně jiných vztahů a průmyslových práv přecházejí dle delimitačních protokolů na státní podniky: Agrokombináš Aš, s.p., IČ 00 11 59 24 Státní statek Křimice, s.p., IČ 00 11 84 19 Výmaz se provádí na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č.j.: 1222/96-2010 ze dne 18.3.1996 o zrušení státního podniku a jeho rozdělení na Agrokombinát Aš s.p. a Státní statek Křimice s.p.


Nebanice - další firmy:

Kamila Miksová - Nebanice

Michal Tomaško - Nebanice

REAL TIME CZ, s.r.o. - Nebanice

O B E C N E B A N I C E - Nebanice

Aleš Kašpar - Nebanice

Van Tho Luu - Nebanice

De Lai Thi - Nebanice

Van Vo Nguyen - Nebanice

Dao Tran Van - Nebanice

Thi Nhung Nguyen - Nebanice

Thi Suong Nguyen - Nebanice

Zdenek Pastorek - Nebanice

Václav Hlinovský - Nebanice

Oldřich Palek - Nebanice - Hartoušov

Informace o společnosti AGROKOMBINÁT NEBANICE státní podnik, IČ 00115941, Nebanice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.