AGROSLUŽBY Děčín, akciová společnost

ČR - Ústecký kraj - Veselé

Adresa

Veselé

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00150444
živnostenský úřad: Městský úřad Děčín

Zapsáno: 01.12.1992(spisová značka B 355 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Akcie:

  • Akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 4155

Kapitál:

  • Základní kapitál - 41 550 000Kč (splaceno 41 550 000Kč)

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží všeho druhu, pokud k němu není potřeba zvláštního povolení nebo koncese, včetně vývozu a dovozu

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 05.03.2002
první živnost: 07.10.1992
poslední živnost: 16.06.2009
počet živností: 3
datum poslední změny: 30.06.2009

Statutární orgán - představenstvo

Václav Ježek, fyzická osoba

Děčín II.

funkce: Předseda představenstva
Ing. František Loudát CSc., fyzická osoba

Děčín II.

funkce: Člen představenstva
Ing. Jiří Kalivoda, fyzická osoba

Huntířov

funkce: Člen představenstva

Právní úkony za společnost činí vždy představenstvo jako orgán, za společnost je oprávněn jednat navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za akciovou společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu připojí podpis předseda, popřípadě místopředseda a jeden člen představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Miluše Citová, fyzická osoba

Vilsnice

funkce: Předseda dozorčí rady
Ing. František Hodousek, fyzická osoba

Lobendava

funkce: Člen dozorčí rady
Josef Homolka, fyzická osoba

Ludvíkovice

funkce: Člen dozorčí rady
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.06.2009
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím valné hromady ze dne 20. 6. 1995 se snižuje základní jmění společnosti z hodnoty 46 250 tis. Kč na 43 520 tis. Kč.

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K převodu akcií na nečlena společnosti si vyžaduje souhlas představenstva.

Usnesením valné hromady ze dne 22.7.1997 bylo schváleno snížení základního jmění akciové společnosti o 197 akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie, t.j. celkem o 1.970 000,- Kč. Hodnota základního jmění se sníží ze 43 520 000,- Kč na 41 550 000,- Kč.

Vymazává se společnost Agroslužby Děčín, akciová společnost se sídlem Markvartice u Děčína, Veselé, PSČ 407 42, identifikační číslo: 001 50 444 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.1.2009, č.j. 44 K 20/2001-40, kdy byl konkurs, prohlášený na majetek úpadce Agroslužby Děčín, akciová společnost se sídlem Markvartice u Děčína, Veselé, PSČ 407 42, IČ: 001 50 444, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 11.2.2009.


Veselé - další firmy:

Obec Veselé - Veselé

Jaroslav Göttlich - Veselé

Autocentrum DaP s.r.o. - Veselé

Michal Hybášek - Veselé

Jaroslav Zíka - Veselé

Josef Gaher - Veselé

NIKOLTRANS s.r.o. - Veselé

Marta Ducháčková - Veselé

Martin Lafek - Veselé

Jaroslav Havlín - Veselé

Karl-Heinz Martin Pellegrini - Veselé

AGRODOS Děčín s.r.o. - Veselé

Begon-Spot s.r.o. - Veselé

Vlastimil Špidlen - Veselé

Marie Hricáková - Veselé

Informace o společnosti AGROSLUŽBY Děčín, akciová společnost, IČ 00150444, Veselé. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.