ALGON PLUS, a.s. v likvidaci

ČR - Středočeský kraj - Statenice

Adresa

Statenice

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25792377
živnostenský úřad: Městský úřad Černošice

Zapsáno: 27.08.1999(spisová značka B 6079 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 12720, počet: 40v listinné podobě
 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 16960, počet: 88v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 2 001 280Kč (splaceno 2 001 280Kč)

Předmět podnikání

 • Velkoobchod
 • Vedení účetnictví
 • Provádění školících akcí
 • Poskytování software
 • Specializovaný maloobchod
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Opravy motorových vozidel
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • realitní činnost
 • maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • zprostředkování obchodu
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 27.08.1999
počet živností: 24
aktichních živností: 5
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 23.11.2011

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
vznik: 27.08.1999
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vznik: 27.08.1999
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
vznik: 27.08.1999
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 27.08.1999
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 27.08.1999
Činnosti živnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Statutární orgán - představenstvo

Václav Nohejl, fyzická osoba

Praha 6

funkce: předseda představenstva
Ing. Michael Nohejl, fyzická osoba

Cheb

funkce: místopředseda představenstva
Petr Študlar, fyzická osoba

Cheb

funkce: člen představenstva

Jménem společnosti za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Zdeněk Nohejl, fyzická osoba

Cheb

funkce: předseda dozorčí rady
Ing. Martin Nohejl, fyzická osoba

Cheb

funkce: člen dozorčí rady
Lucie Ogureková, fyzická osoba

Cheb

funkce: člen dozorčí rady

Likvidace

Ing. Zdeněk Nohejl, fyzická osoba

Vojtanov

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Dne 23.7.2008 společnosti ALGON PLUS, a.s. se sídlem Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62, identifikační číslo 257 92 377 a ALGON, a.s., se sídlem Hostivice, Čsl. armády 19, PSČ 253 01, identifikační číslo 28420403, uzavřely dle § 476 a násl. ObchZ smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnost ALGON PLUS, a.s. prodala společnosti ALGON, a.s. část svého podniku tvořící samostatnou organizační složku, která představuje soubor všech hmotných, osobních, jakož i nehmotných složek části podnikání strany prodávající (blíže popsaných a evidovaných v oddělené účetní evidenci strany prodávající a jiných záznamech), vztahující se organizačně, majetkově a personálně k části podniku označované jako středisko "STAVBY", jež se zabývá zakládáním staveb, silničním stavitelstvím, inženýringem, výstavbou gabionových zdí, developingem a podobně, tento soubor zahrnuje věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející straně prodávající, které slouží či mají sloužit k provozování části podniku. Smlouva o prodeji části podniku nabyla účinnosti dne 1.8.2008. Dne 23.7.2008 společnosti ALGON PLUS, a.s. se sídlem Statenice 55, okres Praha-západ, PSČ 252 62, identifikační číslo 257 92 377 a ALGON PLUS - AUTO, a.s., IČO: 28420349, se sídlem Hostivice, Čsl. armády 19, PSČ 253 01, uzavřely dle § 476 a násl. ObchZ smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnosti ALGON PLUS, a.s. prodala společnosti ALGON PLUS - AUTO, a.s. část svého podniku tvořící samostatnou organizační složku, která představuje soubor všech hmotných, osobních, jakož i nehmotných složek části podnikání strany prodávající (blíže popsaných a evidovaných v oddělené účetní evidenci strany prodávající a jiných záznamech), vztahující se organizačně, majetkově a personálně k části podniku označované jako středisko "AUTO", jež se zabývá prodejem a servisem osobních a dodávkových vozidel značek FORD, HYUNDAI a MAZDA, a to v prostorách autosalonů v Chebu nacházejících se na adrese Cheb, Joštova 1, PSČ 350 02, a na adrese Cheb, U Hilarie 3, PSČ 350 02, v prostorách autobazaru v Chebu nacházejícího se na adrese Cheb, U Hilarie 1, PSČ 350 02, v prostorách autosalonu v Sokolově nacházejícím se na adrese Sokolov, Stará ovčárna 2146, PSČ 356 01 a v prostorách autosalonu v Karlových Varech nacházejícím se na adrese Karlovy Vary, Chebská 113, PSČ 357 61, tento soubor zahrnuje věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející straně prodávající, které slouží či mají sloužit k provozování části podniku. Smlouva o prodeji části podniku nabyla účinnosti dne 1.8.2008.

" Valná hromada rozhoduje o sníření základního kapitálu společnosti, za těchto podmínek: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídajícísnížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přbytek vlastních zdrojů, které nepřinášejí akcionářům odpovídající výnosnost: částka , o níž bude základní kapitál snížen, bude vyplacena akcionářům, b) rozsah snížení základního kapitálu: dosavadní výše základního kapitálu 118.000.000,- Kč ( jedno sto osmnáct milionů korun českých) se snižuje o částku ve výši 115.998.720,- Kč ( jedno sto patnáct milionů devět set devadesát osm tisíc sedm set dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.001.280,-Kč (dva miliony jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých), c) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak že: - dosavadní jmenovitá hodnota všech 40 ( čtyřiceti) kusů akcií, která nyní činí 750.000,- Kč ( sedm set padesát tisíc korun českych) bude snížena o částku 737.280,- Kč ( sedm set třicet sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých) na částku 12.720,- Kč ( dvanáct tisíc sedm set dvacet korun českých), - dosavadní jmenovitá hodnota všech 88 (osmdesáti osmi) kusů akcií, která nyní činí 1.000.000,- Kč ( jeden milion korun českých) bude snížena o částku 983.040,- Kč ( devět set osdesát tři tisíce čtyřicet korun českých) na částku 16.960,- Kč ( šesnáct tisíc devět set šedesát korun českých), d) lhůta k předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu a účeljejich předložení: akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty musejí být společnosti předloženy ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, její počátek bude představenstvem společnosti onámen každému akcionáři písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního zapsáno do obchodního rejstříku,představensto je povinno akcionáře vyzvat nejpozději do 30 ( třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku."

Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.4.2009 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.5.2009 a jmenován likvidátor.


Osoby živnostenského listu

Ing. Michael Nohejl, statutární orgán

bydliště: Cheb

Petr Študlar, statutární orgán

bydliště: Františkovy Lázně - Slatina

Statenice - další firmy:

František Novotný - Statenice

Vera Gueppa s.r.o. - Statenice

Grenela Trade s.r.o. - Statenice

JUDr. Zdeněk HAVRÁNEK - Statenice

Property Statenice, s.r.o. - Statenice

Ing. Jan Pšenička - Statenice - Černý Vůl

Monika Vosečková - Statenice

RAM Cosmetics, s.r.o. - Statenice

KUTURIE s.r.o. - Statenice

PhDr.Miloš Sedlář - Statenice

Jitka Lorencová - Statenice - Černý Vůl

OKUN s.r.o. - Statenice - Černý Vůl

EMPATICA s.r.o. - Statenice - Černý Vůl

Glencraig s.r.o. - Statenice

AUTOKŘEHLÍK s.r.o. - Statenice

Informace o společnosti ALGON PLUS, a.s. v likvidaci , IČ 25792377, Statenice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.