ALKOM Security, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8

Adresa

Praha - Libeň

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 26184672
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 8

Zapsáno: 19.06.2000(spisová značka B 6619 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 240
  v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 2 400 000Kč

Předmět podnikání

 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • ostraha majetku a osob
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 19.06.2000
počet živností: 11
aktichních živností: 5
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 29.09.2010

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 19.06.2000
Činnosti živnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Projektování elektrických zařízení
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vznik: 19.06.2000
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
vznik: 09.04.2001
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost koncesovaná
předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
vznik: 28.05.2001
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost koncesovaná
předmět podnikání: Ostraha majetku a osob
vznik: 29.01.2004

Statutární orgán - představenstvo

JUDr. Václav Růžička, fyzická osoba

Kunice

funkce: předseda
Karel Malínský, fyzická osoba

Líbeznice

funkce: člen
Ing. Zbyšek Velebil, fyzická osoba

Praha 9

funkce: člen

Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

Dozorčí rada

Petr Smejkal, fyzická osoba

Praha 5

funkce: člen
Marian Babčák, fyzická osoba

Neratovice

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 17.01.2007
ve funkci od: 15.03.2010
Ing. Gustav Francl, fyzická osoba

Praha 6

funkce: člen
členství od: 10.03.2004
Jaroslav Střeštík, fyzická osoba

Praha 1

funkce: člen
členství od: 10.03.2004
Mgr. Zdeněk Štěpánek, fyzická osoba

Březová nad Svitavou

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 31.03.2010
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Založení společnosti: zakladatelskou smlouvou ze dne 13,4,2000

Řádná valná hromada společnosti ALKOM Security, a.s., konaná dne 28. června 2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na částku 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částkou se nepřipouští. b) Bude upsáno 140 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o stejné jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii, veřejně neobchodovatelných. c) Všechny akcie budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů uzavřené dle § 205 obchodního zákoníku. Všichni akcionáři se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. d) Dohoda akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů. e) Představenstvo společnosti je povinno oznámit všem akcionářům písemně doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů, počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí Valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat všem akcionářům nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení je řádně doručené dnem, kdy bude doručeno poslednímu z akcionářů. Valná hromada pověřila představenstvo společnosti, aby určil výši emisního kurzu s tím, že minimální výše emisního kurzu se musí rovnat jmenovité hodnotě akcií (částce 10.000,- Kč). f) Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na podúčet účtu č. 3639550277/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to 30% emisního kurzu nejpozději do 10-ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku a zbývajících 70% nejpozději do 1 roku ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Podúčet účtu výše uvedeného bude zřízen, jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií.


Osoby živnostenského listu

Karel Malínský, statutární orgán

bydliště: Líbeznice

JUDr. Václav Růžička, statutární orgán

bydliště: Kunice

Ing. Zbyšek Velebil, statutární orgán

bydliště: Praha 9 - Miškovice

Praha 8 - další firmy:

JOBS TIME s.r.o. - Praha - Libeň

MJ Business s.r.o. - Praha - Karlín

Neovize SL s.r.o. - Praha - Libeň

A-B help-thai s.r.o. - Praha - Karlín

coraHB s.r.o. - Praha - Karlín

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. - Praha - Karlín

EUSOFT s.r.o. - Praha - Čimice

DANER 3D Technology s.r.o. - Praha - Libeň

Vladimír Kaňka - Praha - Kobylisy

V L A M A , spol. s r.o. - Praha - Libeň

P3 Prague D11 DC03, a.s. - Praha - Karlín

MEDAS PERSONAL s.r.o. - Praha - Karlín

Green & Steel s.r.o. - Praha - Libeň

Robert Chejn - Praha - Kobylisy

ŠEDIVÝ STEEL s.r.o. - Praha - Troja

Informace o společnosti ALKOM Security, a.s., IČ 26184672, Praha 8. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.