AQUASERVIS PRAHA

ČR - Hlavní město Praha - Praha 11

Adresa

Praha - Chodov

Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
IČ: 00539163
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 2

Zapsáno: 30.01.1991(spisová značka ALXII 107 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

  • 1. zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve vztahu k zahraničním osobám v oblasti vývozu, dovozu služeb na základě smluv o obstavání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob.
  • 2. vývoz a dovoz věcí s vyjímkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb., kterými se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti uskutečňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 1./ rozsahu povolení.
  • 3. poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou : - obchodního zastupování - konzultační a poradenské činnosti včetně pořádání odborných sympozií, konference a školení, - propagace výrobků a služeb včetně účasti na veletrzích a výstavách, - technicko poradenská činnost, servisní činnosti, provozování konsignačních skladů včetně školící techniky - zprostředkování reklam a dalších služeb vše v rozsahu předmětu činnosti organizace a kapacit organizace.
  • 4. dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení její hospodářské činnosti s vyjímkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/90 SB.
  • 5. obchodní služby, prodej, pot. práce a práce s dých. technikou, práce ve výškách.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 23.02.1994
poslední živnost: 12.06.1997
počet živností: 2
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán

Pavel Kužela, fyzická osoba

Praha 4

funkce: Předseda
Ing. Zdeněk Svoboda, fyzická osoba

Praha 2

funkce: Likvidátor
Ludmila Sedlecká, fyzická osoba

Praha 10

funkce: Hospodářka

Způsob jednání a podepisování: Hospodářské sdružení zastupuje likvidátor. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu sdružení s doložkou v li- kvidaci připojí svůj podpis likvidátor.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 11.09.1995
ostatní skutečnosti:

Údaje o zařízení : Hospodářské zařízení bylo založeno na základě zřizovací listiny vydané Svazem českých potápěčů sdružení technických sportů a činností ČR ze dne 9.8.1990, č.j. Č.-006/5

Zahraničně obchodní činnost je organizace oprávněna v uvedeném rosahu vykonávat na základě rozhodnutí Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 29.1.1990, č.j. 13/11044/133/91 pod reg. číslem 108006872.

V y m a z á v á se Aquaservis Praha a jeho hospodářské zařízení, se sídlem Praha 2, Neklanova č.27 na základě ukončení likvidace společnosti.


Praha 11 - další firmy:

A C R U A, spol. s r.o. - Praha - Chodov

A G E N O spol. s r.o. - Praha - Chodov

ABT TMC s.r.o. - Praha - Chodov

ABD s.r.o. v likvidaci - Praha - Háje

A-CLUB s.r.o. - Praha - Chodov

AApharmapack s.r.o. - Praha - Chodov

3 R M spol. s r.o. - Praha - Háje

Absolute Vere s.r.o. - Praha 4 - Háje

Ability Czech s.r.o. - Praha - Chodov

A H DELTA s.r.o. - Praha - Háje

A.& S. SYSTEMS spol. s r.o. - Praha - Chodov

A.O.L. spol. s r.o. - Praha 4 - Háje

ABILITY Finance, s.r.o. - Praha - Chodov

ABTERA s.r.o. - Praha - Chodov

ABES - Izol, s.r.o. v likvidaci - Praha - Chodov

Informace o společnosti AQUASERVIS PRAHA, IČ 00539163, Praha 11. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.