AUTO L & V, s.r.o. v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Netolice

Adresa

Netolice

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25190041
živnostenský úřad: Městský úřad Prachatice

Zapsáno: 01.03.1999(spisová značka C 8658 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 100 000Kč
  • Uvolněný obchodní podíl - 30 000Kč (splaceno 30 000Kč)

    Pravomocným usnesením Okresního soudu v Táboře č.j. 26 E 332/2002-10 ze dne 24.4.2002 je nařízen ve věci oprávněného Česká republika - Okresní soud v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 43, 390 17 Tábor, proti povinnému Zdeňku Vanýskovi, Písecká 210, 391 65 Bechyně, výkon rozhodnutí postižením obchodního podílu povinného ve společnosti AUTO L&V, s.r.o., se sídlem Tržní 110, Netolice 384 11. Podle § 148 odst. 2 obchodního zákona má pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. Pravomocným usnesením Okresního soudu v Táboře čj. 6 Nc 4064/2002-2 ze dne 25.3.2002 byla nařízena exekuce ve věci oprávněného IREP - ELEKTRO Pixa - Rešl spol. s r.o. se sídlem Velké Nepodřice čp. 10, Písek proti povinnému Zdeňkovi Vanýskovi, podnikateli, IČ 145 09 288, místem podnikání a bytem Bechyně, Písecká čp. 210, která byla upřesněna Exekučním příkazem č. 1 soudní exekutorky Mgr. Martiny Douchové, Exekutorský úřad Tábor, Pražská 223 čj. EX 107/02-23 ze dne 2.srpna 2002 a to tak, že se exekuce provede postižením jiných majetkových práv povinného - obchodního podílu povinného ve společnosti AUTO L & V, s.r.o. se sídlem Netolice, Tržní 110, IČ 25 19 00 41.

  • Uvolněný obchodní podíl - 20 000Kč (splaceno 20 000Kč)

    Usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 20.10.2004 č.j. 6 Nc 2092/2004-6, které nabylo právní moci dne 16.12.2004, byla nařízena ve věci oprávněného Home Credit Finance, a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 25 53 66 13, proti povinnému Zdeněk Vanýsek, nar. 4.4.1951, Podeřiště 40, 384 11 Netolice, exekuce na majetek povinného, a to podle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného rozhodkyní JUDr. Evou Pulzovou, č.j. HCF 291/2003 ze dne 15.12.2003. Provedením této exekuce byl pověřen JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor se sídlem Brno-město, adresa kanceláře Cejl 99, 602 00 Brno, který Exekučním příkazem ze dne 14.4.2005 sp.zn. 56 EX 238/05-25 rozhodl o provedení exekuce postižením obchodního podílu a postižením pohledávky povinného z práva na vypořádací podíl jako společníka obchodní společnosti AUTO L&V, s.r.o. se sídlem Tržní 110, Prachatice, IČO 25190041. Podle § 148 odst. 2 obchodního zákoníku vydání exekučního příkazu k postižení podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.


Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 01.03.1999
poslední živnost: 10.02.2010
počet živností: 2
datum poslední změny: 23.02.2010

Statutární orgán

Zdeněk Vanýsek, fyzická osoba

Bechyně

funkce: Jednatel

Za společnost jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Likvidace

Ing. Josef Kostečka, fyzická osoba

České Budějovice

Společníci s vkladem

Karl-Heinz Lux, nar. 17.7.1950, fyzická osoba

vklad: 50 000Kč , splaceno: 50 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.02.2010
ostatní skutečnosti:

Okresní soud v Prachaticích rozhodl usnesením č.j. Nc 1301/2001-4 ze dne 18. října 2001 o nařízení exekuce proti povinnému AUTO L & V, s.r.o. se sídlem Netolice, Tržní 110, IČ: 25190041 k uspokojení pohledávky oprávněného Živnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 20, IČ: 00001368, na peněžité plnění 53.664,03 Kč s přísl., a to na základě rozhodnutí Okresního soudu v Prachaticích ze dne 25.6.2001 č.j. Ro 305/2001-25.

Společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 13 Cm 1662/2007-7 ze dne 12.3.2008, které nabylo právní moci dne 23.4.2008.

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. KSCB 25 INS 7097/2009-A-9 ze dne 18.11.2009 o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku se obchodní společnost AUTO L & V, s.r.o. v likvidaci se sídlem Netolice, Tržní 110, okres Prachatice, PSČ 384 11, identifikační číslo 251 90 041 vymazává v souladu s návrhem ze dne 12.1.2010 ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Netolice - další firmy:

Stanislava Reindlová - Netolice

Stanislav Vyskočil - Netolice

AGRO Netolice, s.r.o. - Netolice

"Handicap-az" - Netolice

Jan Pohořal - Netolice

JBBH spol. s r.o. - Netolice

OBKLADY Srbený, s.r.o. - Netolice

Anna Kahovcová - Netolice - Petrův Dvůr

Marillion s.r.o. - Netolice

Sergiy Dvorakovsky - Netolice

JIKLAFON s.r.o. - Netolice

GALAPAGO s.r.o. - Netolice - Petrův Dvůr

ERLINGER, spol. s r.o. v likvidaci - Netolice

Jaroslav Wald - Netolice

Eva Prenerová - Netolice

Informace o společnosti AUTO L & V, s.r.o. v likvidaci, IČ 25190041, Netolice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.