Boats CZ s.r.o.v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Adresa

Praha - Krč

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 62418556
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4

Zapsáno: 18.10.1994(spisová značka C 32445 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

  • zámečnictví
  • silniční motorová doprava nákladní
  • pronájem plavidel a sportovních potřeb
  • hostinská činnost
  • stavba lodí včetně oprav
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
  • vnitrozemská vodní doprava
  • školící činnost v oboru lodní doprava
  • vydavatelská činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 18.10.1994
poslední živnost: 09.06.2007
počet živností: 11
datum poslední změny: 03.05.2012

Statutární orgán

ing. Vladimír Toman, fyzická osoba

Praha 4-Krč

funkce: jednatel

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoliv z jednatelů připojí k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj podpis.

Likvidace

Bc. Ondřej Vokatý, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou

Společníci s vkladem

ing. Vladimír Toman, fyzická osoba

Praha 4-Krč

vklad: 100 000Kč , splaceno: 100 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 20.09.2007
exekuce:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. ledna 2005, č.j. 13 Nc 33801/2004-10, byla ve prospěch oprávněného: RAVIX, a.s., Trenčín, nám. Svätej Anny 15, Slovenská republika, IČO: 366 19 965, zast. JUDr. Antonínem Janákem, advokátem, Příbram I, nám. TGM 142, PSČ 261 01, k uspokojení pohledávky ve výši 1.148.003,32 Kč s přísl. nařízena exekuce na majetek povinného: Boats CZ, s.r.o. (dříve Česká lodní doprava, s.r.o.), Praha 4, V Lískách 1782, PSČ 140 00, iČO: 624 18 556. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Dagmar Kuželová, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010, PSČ 142 01.


ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 21.12.2004 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.1.2005 a tímto dnem vstoupila do likvidace.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19.2.2007, č.j. 99 K 31/2005-84, které nabylo právní moci dne 27.3.2007, byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.


Osoby živnostenského listu

Ing. Danuše Fuková, statutární orgán

bydliště: Praha - Záběhlice

Ing. Vladimír TOMAN, statutární orgán

bydliště: Praha - Krč

Praha 4 - další firmy:

3sixty, s.r.o. - Praha - Krč

"PROKUS international s.r.o." - Praha 4 - Podolí

"pokmon s.r.o." - Praha - Michle

2M pictures s.r.o. - Praha - Michle

4BABY shops CZ, s.r.o. - Praha - Braník

4Company s.r.o. - Praha - Krč

4 - Volnočasová, o.p.s. - Praha - Lhotka

1. Kos. Vit spol. s r.o. - Praha - Nusle

"Družstvo AXAMIT" - Praha - Nusle

"A DOMA o.s." - Praha - Krč

1. Československá Fotovoltaická, s.r.o. - Praha - Krč

"JULIA V" s.r.o. - Praha - Podolí

"APSHA - ENDROS s.r.o." - Praha - Michle

3D Praha, s.r.o. - Praha - Záběhlice

3 DiGi s.r.o. - Praha - Podolí

Informace o společnosti Boats CZ s.r.o.v likvidaci, IČ 62418556, Praha 4. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.