Bytový podnik města Hradec Králové, státní podnik v likvidaci

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové - Pražské Předměstí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00083861
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXIII 46 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 2 147 483 647Kč

Předmět podnikání

 • Zajišťovat právo hospodaření, údržbu a opravy vymezeného bytového a nebytového fondu v socialistickém celospolečenském vlastnictví, včetně zabezpečování dalších služeb a prací spojených s užíváním objektů a nájemních jednotek popř. souvisejících s jejich výstav- bou, provozem, právem hospodaření, opravami, rekonstrukcemi a modernizací. Pro splnění svého společenského poslání vymezeného výše uvedeným obecným předmětem činnosti plní podnik tyto dílčí úkoly a činnosti: - přejímání objektů (budov, staveb), vč. jejich vybavení
 • (zařízení, strojů, inventáře) do provozu a práva hospodaření - předávání bytových a nebytových prostor do užívání a jejich převzetí od uživatelů při ukončení užívání - vypracování provozních řádů objektů s právem hospodaření a provozovaných objektů, vč. kontroly jejich dodržování - předpis, vyúčtování a inkaso úhrad spojených s užíváním bytových a nebytových prostor, popř. objektů s právem hospo- daření a provozovaným objektům kontrola řádného a účelového užívání bytových a nebytových prostor pro hospodárné využívání bytového a nebytového fondu
 • prodej, popř. převod objektů s právem hospodaření (domů, ro- dinných domků) socialistickým organizacím i občanům, prodej bytů do osobního vlastnictví občanům - úkoly na úseku požární ochrany z titulu práva hospodaření i provozovatele - výkony dopravních prostředků, stavebních a zemních strojů, popř. ostatních mechanizmů - revizní činnost a odborné prohlídky v oborech plyno-elektro a vodoinstalací, zdvihacích zařízení, výtahů, požární techniky a tlakových nádob
 • výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody - provoz a údržba tepelného hospodářství pro objekty v rámci komunální bytové výstavby a účelové investiční výstavby v souladu s par. 16 zákona č. 89/87 Sb. - provoz domovních popř. blokových prádelen - práce a služby související se zpracováním informací výpočet- ní technikou, vč. údržby a oprav strojů a zařízení výpočetní techniky - právní úkony - preventivní prohlídky objektů, bytových i nebytových prostor
 • plánovitá údržba, preventivní opravy a opravy z nutnosti by- tového a nebytového fondu s právem hospodaření - údržba a opravy pro socialistické organizace i obyvatelstvo vybranými profesemi - renovace vybraných dílů, spotřebičů, popř. zařízení - pohotovostní (havarijní) služba vybranými profesemi pro obyvatelstvo i organizace - dodávky popř. subdodávky stavebních prací nebo stavební části a prací vybraných profesí pro bytovou výstavbu na území města - řízení a organizace údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací
 • prováděných svépomocí občanů - rekonstrukce a modernizace objektů, vč. bytového a nebytového fondu - investorská a inženýrská činnost činnost na objektech, které splňují kriteria obytných domů - investiční činnost - výuka a výchova učňů
 • oprava a údržba domov. byt. a nebyt. fondu dodavatelsky opravy a údržbu zařízení pro zásobování teplem čištění výměníků tepla dodavatelsky výkopové práce údržbu, montáže a servis měřící a regulační techniky zajišťování dispečerské služby zásobování teplem poradenskou informační a školící činnost v oblasti zásobová- ní teplem právní úkony v otázkách majetkoprávních
 • vydavatelskou a školící činnost v oblasti předpisů vztahují- cích se k hospodaření s nemovitým majetkem účtování jednorázových poplatků a vystavená potrvzení pronájem konterjnérů a odvoz odpadů poskytování služeb dopravy a dopravní mechanizace zajišťování pohotovostní a havarijní služby poskytování obstaravatelské azprostředkovatelské služby vše- ho druhu provádění přímé zahraničně obchodní činnosti v návaznosti na výše uvedené
 • provádění revizí všeho druhu pro organizace a občany, včetně odborných prohlídek provádění v co nejširším rozsahu prací a služeb výpočetní techniky, údržby a opravy výpočetní techniky a elektroniky maloobchodní prodej drobných zařízovacích předmětů k vybave- ní bztů, včetně stavebních hmot
 • Pokud je k některé z výše uvedených činností třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, lze tuto činnost vykonávat až po udělení tohoto souhlasu.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 25.09.1992
počet živností: 7
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 20.08.2010

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 25.09.1992
Činnosti živnosti
 • Údržba nemovitého majetku
 • Správa nemovitého majetku
 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
vznik: 21.09.1993

Statutární orgán

Způsob jednání za státní podnik: Státní podnik v likvidaci zastupuje a podepisuje likvidátor.

Likvidace

Ing. Vlastimil Očovaj, fyzická osoba

Libčany

- den vzniku funkce: 1.3.2003

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:

Podnik byl zřízen zakládací listinou podle usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Hradci Králové ze dne 14. prosince 1989.

Podnik se zakládá na dobu neurčitou.

Usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 31. 3. 1998 byl schválen vstup státního podniku Bytový podnik města Hradce Králové do likvidace.


Osoby živnostenského listu

Ing. Vlastimil Očovaj, statutární orgán

bydliště: Libčany

Ing. Květa Žaloudková, statutární orgán

bydliště: Prasek

Hradec Králové - další firmy:

Zdeněk Fridrich - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Volodymyr Oleksiy - Hradec Králové - Malšovice

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 - Hradec Králové - Moravské Předměstí

Ing. Assil Al Farid Samaan - Hradec Králové - Malšovice

Petra Stejskalová - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Ondrej Neuschl - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Univerzita Hradec Králové - Hradec Králové

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 - Hradec Králové - Moravské Předměstí

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské - Hradec Králové

ZO OSŽ, Traťová strojní společnost, a.s. - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Odborné učiliště, Hradec Králové, 17.listopadu 1212 - Hradec Králové

Ing. Jan Farník - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 - Hradec Králové - Kukleny

Memed Muharem - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

EUROTENN s.r.o. - Hradec Králové - Svobodné Dvory

Informace o společnosti Bytový podnik města Hradec Králové, státní podnik v likvidaci, IČ 00083861, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.