Domácí potřeby Středočeský kraj, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Adresa

Praha 1 - Nové Město

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00021211
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 1

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka ALX 153 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 5 929 483Kč

Předmět podnikání

  • Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména.
  • a/maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentech -potřeby a zařízení pro domácnost -kulturní potřeby a zařízení -potřeby pro dopravu a sport -lovecké potřeby, včetně zbraní a střeliva -stavební potřeby a potřeby pro domácí dílny -náhradní díly, součástky a příslušenství k prodávanému sortimentu
  • b/poskytování obchodních služeb
  • c/velkoobchodní prodej družstevnímu obchodu a ostatním odběratelům
  • 1.Vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejich nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí
  • 2.dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace
  • 3.poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR, formou vědecko-technické spolupráce při vývoji nestandartních zařízení v aplikované elektronice -poskytování technických a servisních služeb u dovážených zařízení v oboru aplikované elektroniky a výpočetní techniky
  • 4.Poskytování služeb v zahraničí: formou -vědeckotechnické spolupráce při vývoji nestandartních zařízení v aplikované elektronice -poskytování technických a servisních služeb u podnikem vyvážených zařízení
  • 5.přijímání služeb od zahraničních osob: formou -vědeckotechnické spolupráce při vývoji nestandartních zařízení v aplikované elektronice -přijímání technických a servisních služeb u podnikem vyvážených zařízení

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 01.01.1992
poslední živnost: 12.04.2006
počet živností: 1
datum poslední změny: 06.10.2005

Statutární orgán

Petr Tulak, fyzická osoba

Praha 6

funkce: Zástupce ředitele
Ing. Pavel Šafařík, fyzická osoba

Praha 8

funkce: Zástupce ředitele

Zastupování: Za podnik jedná likvidátor. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis likvidátor.

Likvidace

Ing. Jozef Šrámek, fyzická osoba

Praha 3

Zakladatelé státního podniku

Ministertvo obchodu a cestovního ruchu ČSR, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.12.2005
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen rozhodnutím ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR ze dne 23.12.1988, č.j. 3737/1988

Den vzniku: 1.leden 1989

Rozhodnutím č. 3488/1992 ze dne 23.9.1992 ministerstva obchodu a cestovního ruchu zrušen podnik Domácí potřeby Středočeský kraj, státní podnik a nařízena jeho likvidace.

Společnost se v y m a z á v á z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Konkurs na majetek společnosti byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení.


Osoby živnostenského listu

Petr TULAK, statutární orgán

bydliště: Praha 6 - Břevnov

Praha 1 - další firmy:

Jan Dohnal - Praha - Nové Město

TOP Praha s.r.o. - Praha - Josefov

GEOPRAGA s.r.o. - Praha - Staré Město

LE CHATON, spol. s r.o. - Praha - Nové Město

Josef Erlec - Praha - Staré Město

UPM Raflatac CZ s.r.o. - Praha 1 - Nové Město

Eva Vavřinová - Praha - Malá Strana

Jan Kubíček - Praha 1 - Staré Město

VIA PRAGENSIS, s.r.o. - Praha - Nové Město

Renáta KOSTADINOVA - Praha - Nové Město

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Praha - Nové Město

Milan Sláma - Praha - Nové Město

SVOBODA SERVIS s.r.o. - Praha - Nové Město

DN ŠUNIČ s.r.o. - Praha 1 - Nové Město

Zdeněk KOKEŠ - Praha - Malá Strana

Informace o společnosti Domácí potřeby Středočeský kraj, státní podnik, IČ 00021211, Praha 1. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.