Dopravní podniky města Plzně, s.p.

ČR - Plzeňský kraj - Plzeň

Adresa

Plzeň - Východní Předměstí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00075230
živnostenský úřad: Magistrát města Plzně

Zapsáno: 29.12.1988(spisová značka AXXIX 10 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 329 815 000Kč

Předmět podnikání

 • zajišťování prodeje jízdenek
 • zajišťování obsluhy a údržby předprodejních automatů
 • provádění přepravní kontroly s upolatněním přirážky
 • provádění obchodní činnosti spojené s provozováním hromadné dopravy osob
 • zajišťování pokládky kabelů pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • zabezpečování provozu vlastní reprografické techniky
 • zabezpečování provozu čistící stanice odpadních vod a kontaminových látek pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • zabezpečování výroby páry pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • provozování nepravidelné hromadné dopravy osob pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • zabezpečování výuky a přezkoušení pracovníků podle zvláštního oprávnění
 • zapezpečování inzertní činnosti ve vozidlech MHD pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • zabezpečování provozu nákladních, speciálních vozidel a mechanizmů pro vlastní potřebu, jiné organizace dle rozhodnutí NVmP a vlastní zaměstnance
 • zabezpečování výroby el. energie v malé vodní elektrárně
 • provozování výpočetní techniku pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • 5. ostatní činnosti:
 • zabezpečování správy a provozu podnikového bytového fondu
 • zabezpečování drobných oprav a služeb pro zaměstnance v návaznosti na kolektivní smlouvu
 • zabezpečovat správy a provozu stravovacích, ubytovacích, rekreačních a zdravotnických zařízení podniků a pionýrského tábora
 • 4. sociální činnosti:
 • provozování vzdělávacích zařízení pro pravidelné poučování řidičů a výcvik nových řidičů pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • zabezpečování provozu a údržby vlastních kotelen
 • provádění výroby a renovace náhradních dílů pro vlastní potřebu a jiné organizace
 • provádění výroby konstrukčních prvků trakčního vedení, kolejových konstrukcí a měníren
 • provádění závodové dopravy pro vlastní potřebu a dle rozhodnutí NVmP pro jiné organizace
 • provádění revizí na vybraném a určeném technickém zařízení
 • provádění investorké činnosti na výstavbu a rekonstrukce základních fondů podniku
 • udržování a výstavba budov a podnikových objektů
 • udržování a výstavba energetického zařízení měníren a trakčních kabelů
 • udržování a výstavba tramvajových tratí a tramvajového a trolejbusového trakčního vedení
 • udržování strojníhom zařízení
 • 3. činnost zabezpečující vnitřní potřeby organizace:
 • udržování vozidel MHD a ostatních vozidel
 • dočasně zajišťovat hromadnou dopravu osob v mimoměstské oblasti - Chrást u Plzně, Dýšiná, St. Plzenec (stávající linky autobusové dopravy)
 • 2. povinná činnost:
 • provozování městské hromadné dopravy osob na území města Plzně
 • zabezpečovat údržby a výstavby základních fondů podniku
 • 1. hlavní činnosti:
 • zabezpečování pravidelné hromadné dopravy osob na území města Plzně a jejího rozvoje
 • udržování označníků na zastávkách, aktuálnosti jízdních řádů, udržování čistoty nástupchních ostrůvků a zimní údržby tramvajových těles
 • zajišťovat operativní řízení MHD dispečinkem
 • ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů
 • provádět přípravy k obraně stanovené zákonem, dle zásad vydaných Radou obrany státu, dle pokynu zakladatele, zřizovat, připravovat a zabezpečovat jednotky služby CO
 • provozování taxislužby osobní a nákladní na základě povolení NVmP
 • správa a provozování veřejných parkovišť na území města Plzně
 • provádění vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích a ostatních plochách

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 15.04.1992
poslední živnost: 19.11.1998
počet živností: 16
datum poslední změny: 09.09.2011

Statutární orgán

Ing. Ladislav Pašek, fyzická osoba

Plzeň

funkce: zástupce ředitele
technicko výrobní náměstek

Podepisování: za státní podnik je oprávněn podepisovat ředitel.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.12.2001
ostatní skutečnosti:

Vymazává se Dopravní podnik města Plzně, státní podnik, se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 12, IČ 00 07 52 30, z obchod- ního rejstříku. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí zakladatele o zrušení státního podniku bez likvidace.


Osoby živnostenského listu

Ing. Ladislav Pašek, statutární orgán

bydliště: Líně

Plzeň - další firmy:

Autocentrum Plzeň s.r.o. - Plzeň - Doudlevce

ZEN Network Therapy s.r.o. - Plzeň - Bolevec

MERIDIUS o.p.s. - Plzeň - Křimice

MUDr. Eva Chládková - Plzeň - Vnitřní Město

Jakub Kolář - Plzeň - Skvrňany

Jaroslav Šobr - Plzeň - Doubravka

PRINT Plus, s.r.o. - Plzeň - Jižní Předměstí

Květoslava Pešková - Plzeň - Východní Předměstí

Denisa Svobodová Vaňová - Plzeň - Malesice

Radka Kupková - Plzeň - Bolevec

Jiří Svoboda - Plzeň - Jižní Předměstí

HOLD, spol. s r.o. - Plzeň - Jižní Předměstí

Věra Matějková - Plzeň - Lobzy

Irena Blažková - Plzeň - Újezd

HASRA s.r.o. - Plzeň - Doudlevce

Informace o společnosti Dopravní podniky města Plzně, s.p., IČ 00075230, Plzeň. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.