DŘEVOODBYT, státní podnik

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00530000
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 01.11.1990(spisová značka AXII 362 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • správa majetku s nevyjasněnými restitučními nároky (pozemky)
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 13.04.1999
počet živností: 4
datum poslední změny: 03.02.2006

Statutární orgán

Ing. Jaromír Sodomka, fyzická osoba

Hradec Králové - Věkoše

funkce: Pověřen řízením s.p.

Způsob jednání za státní podnik: Státní podnik zastupuje navenek pracovník pověřený řízením státního podniku. K vytištěnému názvu státního podniku připojí svůj podpis pracovník pověřený řízením st. podniku.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.04.1999
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: S. p. byl založen rozhod. ministra prům. ČR č. 365/1990 ze dne 26. 10. 1990.

V souladu s rozhod. č. 314/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 22. 4. 1993, kterým byla převedena část majetku s. p. na Fond nár. maj. ČR na zákl. privat. proj. č. 9276 schvál. usn. vl. ČR dne 20. 1. 1993 č. 27 a dokl. Fondu NM ČR ze dne 20. 4. 1993 čj. 9276/Va/93 a to ke dni 1. 5. 1993 ve výši 39 863 000,- Kč s e z a p i s u j e :

V souladu s rozhodnutím č. 519/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 18.6.1993, kterým bzla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993, č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 17.6.1993 čj. 331/658/93/Vo a to ke dni 1.7.1993 ve výši Kč 5 024 000,--

V souladu s rozhodnutím č. 447/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 31.5.1993, kterým byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993 č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 28.5.1993 čj. 331/444/93/Vo a to ke dni 10.6.1993 ve výši Kč 2 739 000,--

V souladu s rozhodnutím č. 458/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 3.6.1993 bzla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993, č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1.6.1993 čj. 331/484/93/Vo a to ke dni 10.6.1993 ve výši Kč 6 186 000,--

V souladu s rozhodnutím č. 454/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 2.6.1993, kterým byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993, č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1.6.1993 čj. 9276/Va/93 a to ke dni 15.6.1993 ve výši Kč 12 630 000,--

V souladu s rozhodnutím č. 618/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 21.7.1993, kterým byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993 č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 19.7.1993 č.j. 33/1087/93/Vo a to ke dni 1. srpna 1993 ve výši Kč 2.736.000,--.

V souladu s rozhodnutím č. 781/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 22.9.1993, kterým byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizečního projektu č. 9276 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a privatizaci ČR ze dne 1.2.1993 čj. 320/361/93 a usnesením vlády ČR ze dne 20.1.1993 č. 27 a podle dokladů vydaných Fondem národního majetku ČR ze dne 20.9.1993, čj. 9276/Va/93 a ze dne 21.9.1993, čj. 331/1431/93/Vo a to ke dni 1.10.1993 ve výši Kč 33 201 000,--

V souladu s rozhodnutím č. 806/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.9.1993, kterým byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 9276 schváleného usnesením vlády ČR dne 20.1.1993 č. 27 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 28.9.1993 čj. 9276/Va/93 a to ke dni 15.10.1993 ve výši Kč 7 919 000,--.

Jmění stanoví státní podnik do 30-ti dnů ode dne převodu majetku na Fond národního majetku ČR.

Základní jmění státního podniku se snižuje o hodnotu Kč 216 000,-- na základě protokolů o převedení zemědělských pozemků na Pozemkový fond ČR ze dne 21.7.1994.

Rozhodnutím č. 10/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne 13.ledna 1999 byl zrušen bez likvidace státní podnik Dřevoodbyt se sídlem v Hradci Králové a ke dni 13.dubna 1999 se vymazuje z obchodního rejstříku. Majetek, práva a závazky zrušeného státního podniku přechází na Fond národního majetku České republiky.


Hradec Králové - další firmy:

Ing. Leoš Kvapil - Hradec Králové - Třebeš

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. - Hradec Králové

KRYST - Oil, spol. s r.o. v likvidaci - Hradec Králové - Slezské Předměstí

EPOS, s.r.o. - Hradec Králové

MADAST spol. s r.o. v likvidaci - Hradec Králové

TURANDOT, s.r.o. - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

PMC ŠPINDLERŮV MLÝN s.r.o. - Hradec Králové - Slezské Předměstí

GAMAR spol. s r.o. - Hradec Králové - Slezské Předměstí

CARPULS s.r.o. v likvidaci - Hradec Králové

Miloš Bartoš - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

JANSA spol. s r.o. - Hradec Králové

K á m e n Hradec Králové spol. s r.o. - Hradec Králové

PRONAX s.r.o. v likvidaci - Hradec Králové - Pražské Předměstí

V-TEL, s.r.o. - Hradec Králové

R-trans Hradec Králové,spol. s r.o. - Hradec Králové - Svobodné Dvory

Informace o společnosti DŘEVOODBYT, státní podnik, IČ 00530000, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.