DŘEVOVÝROBA OSTRAVA , státní podnik

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00097179
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 23.12.1988(spisová značka AXV 18 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 35 632 000Kč

Předmět podnikání

  • výroba stavebně truhlářská
  • prodej vlastních výrobků a cizích nábytkářských výrobků ve vlastních prodejnách
  • vypořádání hospodářské činnosti s.p.
  • správa majetku určeného k malé privatizaci, restituci, převodu na pozemkový fond, neřešeného majetku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 02.11.1992
poslední živnost: 21.03.2007
počet živností: 2
datum poslední změny: 09.08.2007

Statutární orgán

Ing. Jan Černý, fyzická osoba

Olbramice č. 70

funkce: ředitel

Likvidace

Ing. Jan Černý, fyzická osoba

Olbramice

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.03.2007
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou Národního výboru města Ostravy usnesením čís. 76/11 plenárního zasedání Národního výboru města Ostravy, konaného dne 19. prosince 1988.

Z a s t u p o v á n í : Jménem státního podniku jedná ředitel nebo jeho zástupce.

P o d p i s o v á n í : K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel nebo jeho zástupce.

D e n v z n i k u : 1. leden 1989.

Státní podnik Dřevovýroba Ostrava, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Ostrava 1, Nádražní 27, PSČ 728 17 se vymazává ke dni 21. března 2007 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Státní podnik se vymazává z obchodního rejstříku na základě návrhu ze dne 26.2.2007 po provedené likvidaci.


Ostrava - další firmy:

Povodí Odry, státní příspěvková organizace - Ostrava - Moravská Ostrava

Haldex Ostrava,společný českosl.-maďarský hornický podnik - Ostrava - Kunčičky

AVANT. Družstvo - Ostrava - Výškovice

BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě - Ostrava - Moravská Ostrava

OKD, a. s. - Ostrava - Moravská Ostrava

Unimont Ostrava, státní podnik - Ostrava - Mariánské Hory

MOTOTECHNA, státní podnik, OZ 07 - Ostrava - Moravská Ostrava

Severomoravské vodovody a kanalizace RS 07 - Ostrava - Moravská Ostrava

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace - Ostrava - Moravská Ostrava

TECHNICKÉ SLUŽBY OSTRAVA 2 - Ostrava - Slezská Ostrava

Výstavba ostravsko-karvinských dolů, a.s. - Ostrava - Moravská Ostrava

ČPP s.p. Severomoravské plynárny o.z. - Ostrava - Moravská Ostrava

Dopravní podnik města Ostravy, státní podnik - Ostrava - Moravská Ostrava

Inženýrské a průmyslové stavby Ostrava, státní podnik - Ostrava - Bartovice

ZELENINA OSTRAVA, státní podnik v likvidaci - Ostrava - Svinov

Informace o společnosti DŘEVOVÝROBA OSTRAVA , státní podnik, IČ 00097179, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.