ELEKTROMONT Brno, státní podnik v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Adresa

Brno - Židenice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00008532
živnostenský úřad: Magistrát města Brna

Zapsáno: 27.06.1990(spisová značka AXXIX 384 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 113 921 000Kč

Předmět podnikání

  • Obchodní činnost
  • Maloobchodní činnosti na úseku průmyslového a potravinářské- ho zboží
  • Projektová činnost v rozsahu pověření
  • Výkon vyšších dodavatelských funkcí
  • Vývoj, výroba, montáž, zkoušení, servis a odbyt v oborech - - silnoproudá elektronika - měření a regulace - automatizo- vané systémy řízení technologických procesů
  • Služby na úseku osobní a nákladní dopravy na základě opráv- nění vydaného podle zvláštních předpisů

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 02.06.2003
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 29.01.2007
počet živností: 9
datum poslední změny: 21.04.2008

Statutární orgán

Za státní podnik "v likvidaci"jedná a podepisuje likvidátor. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu státního podniku "v likvidaci" připojí likvidátor svůj vlastnoruční podpis.

Likvidace

Ing. Anna Sedláčková, fyzická osoba

Staré Město

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.08.2007
ostatní skutečnosti:

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.3.2007 č.j. 27K 25/2003, které nabylo právní moci dne 17.4.2007, byl správce konkurzní podstaty zproštěn funkce.

Způsob zřízení: Zakládací listinou Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Praha vydanou rozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR ze dne 20.6.1990 č. 49/1990 s účinností od 1.7.1990.

Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 27/1995 z 19.1.1995 se převádí část privatizovaného majetku s.p. ELEKTROMONT Brno, státní podnik se sídlem Nádražní 14, 657 89 Brno ve výši 1,531.000,-- Kč na Fond národního majetku ČR k datu 1.2.1995. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 311/1997 ze dne 5.12.1997 se zrušuje státní podnik ke dni 30.12.1997 a ke dni 31.12.1997 vstupuje státní podnik do likvidace.

Rozhodnutím č. 141/1999 ze dne 14.10.1999, rozhodl ministr průmyslu o odvolání ke dni 31.10.1999 dosud zapsané likvidátorky a k 1.11.1999 jmenoval likvidátora nového ing. Sedláčka.

Právní důvod výmazu společnosti - zrušení konkursu, usnesení č.j. 27 K 25/2003-148.


Brno - další firmy:

Jiří Schneider - Brno - Bystrc

Petr Chocholatý - Brno - Královo Pole

Mgr. Karel Ocelka - Brno - Jundrov

Karel Veselý - Brno - Královo Pole

Ing. Jaroslav Pokora - Brno - Ivanovice

Ing. Jana Strnadová - Brno - Žabovřesky

Alena Formánková - Brno - Královo Pole

Drahomír Vedra - Brno - Staré Brno

Karel Horák - Brno - Žabovřesky

Mária Dočkalová - Brno - Královo Pole

Jiří Vokurka - Brno - Žabovřesky

Ing. Martin Vašák - Brno - Nový Lískovec

RNDr. Antonín Zbořil - Brno - Líšeň

Roman Svozil - Brno - Židenice

Zdeněk Kratochvíl - Brno - Židenice

Informace o společnosti ELEKTROMONT Brno, státní podnik v likvidaci, IČ 00008532, Brno. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.