Gala Třebechovice, státní podnik

ČR - Královéhradecký kraj - Třebechovice pod Orebem

Adresa

Třebechovice pod Orebem

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00013668
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXXIX 113 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • maloobchodní prodej občerstvení a potravin ve vlastních prodejnách
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k převáděnému majetku
  • výzkum, vývoj, výroba a prodej usní a vedlejších koželuž- ských produktů, čištění odpadních vod, zpracování a prodej výrobků z druhotných surovin.
  • zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení k zahraničně obchodní činnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu č.j. 6/2428/63/89 ze dne 16.5.1989.
  • výzkum, vývoj, výroba a prodej oděvů z usní, z jejich imita- cí a z plastických a jiných hmot, sedlářských, brašnářských galanterních, technických a sportovních výrobků z usní a ji- ných hmot, kožešnických výrobků a obalů na hudební nástroje,
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k převáděnému závodu

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 05.05.1992
poslední živnost: 26.04.1993
počet živností: 1
datum poslední změny: 03.02.2006

Statutární orgán

Ing. Lubomír Novák, fyzická osoba

Prostějov - Vrahovice

funkce: 2. zástupce ředitele
RNDr. Karel Schmied, fyzická osoba

Prostějov

funkce: ředitel s.p.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 02.11.2000
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Rozhodnutím ministra průmyslu ČSR č. 134/1988 ze dne 21.12. 1988 s účinností od 1.1.1989.

Zastupování: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel nebo jeho zástupce.

Podepisování: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů ode dne převodu majetku na Fond NM ČR, a to na základě zahajovací rozvahy.

Odštěpné závody:

název závodu: Gala, závod 04 sídlo závodu: Měřín, Náměstí č. 4647, PSČ 594 42 vedoucí odštěpného závodu: Miloš Č e c h Velké Meziříčí, Bezděkov 45 Datum zřízení: 1. 1. 1992

název závodu: Gala, závod 02 sídlo: Mikulov, Mlýnská 2 vedoucí: Vojtěch Misař, Pohořelice, Brněnská 900 datum zřízení: 1.1.1992

Označení odštěpného závodu: Gala, závod 01 Sídlo: Krasice, Západní 75

Vedoucí: RNDr. Karel S c h m i e d Prostějov, Jiráskovo nám. 3

Označení odštěpného závodu: Gala, závod 07 Sídlo: Velké Meziřící, Náměstí 13 Vedoucí: Pavel B a b á k Velké Meziříčí, Družstevní 70

označení odštěpného závodu: Gala, závod 05 sídlo odštěpného závodu: Velká Kraš - Hukovice vedoucí odštěpného závodu: Marie Míčová, Vidnava, Zahradní 215 Tyto odštěpné závody jsou součástí státního podniku Gala se sídlem Prostějov - Krasice. Odštěpné závody mají delegovanou pravomoc k založení samostatného běžného účtu.

Vymazává se z obchodního rejstříku obchodní jméno: Gala, státní podnik se sídlem Prostějov, Krasice se všemi zápisy. Podnik byl zrušen rozhodnutím č. 34/2000 ministra průmyslu a obchodunze dne 18.4.2000, kterým ke dni 30.4.2000 ruší bez likvidace s.p. Podnik nemá žádný majetek, neboť byl převeden na jiné subjekty dle obecně závazných právních předpisů, souvisejících s převodem majetku státu na jiné osoby.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jaroslav Šedina, statutární orgán

bydliště: Hradec Králové - Slezské Předměstí

Třebechovice pod Orebem - další firmy:

Galyna Melevych - Třebechovice pod Orebem - Štěnkov

A-Z ROOF s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

Andriy Mynyk - Třebechovice pod Orebem

DŘEVO-trade CZ, s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

A - KAMA 99 s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

GESKA spol. s r.o. - Třebechovice pod Orebem

Eva Mrázová - Třebechovice pod Orebem

CONVERTEX s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

CHIPO Building s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

GM - PAPER CZ s.r.o. v likvidaci - Třebechovice pod Orebem

D&L mont s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

DESIGN TECH s.r.o. - Třebechovice pod Orebem

FASHION FAMITO s.r.o. Třebechovice p.O.v likvidaci - Třebechovice pod Orebem

František Bangov - Třebechovice pod Orebem - Nepasice

H-BENEFIT s.r.o. v likvidaci - Třebechovice pod Orebem

Informace o společnosti Gala Třebechovice, státní podnik, IČ 00013668, Třebechovice pod Orebem. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.