Galerie výtvarného umění v Ostravě,příspěvková organizace

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00373231
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 01.03.2005(spisová značka Pr 978 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět činnosti podnikání

 • Organizace dosahuje účelu svého zřízení zejména tím, že
 • Shromažďuje sbírku výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však českého umění od 19. století do současnosti, se zvláštním zaměřením na severomoravský region, a starého i moderního evropského umění. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • Spravuje sbírku dle z. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a dle některých dalších zákonů.
 • Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a dle potřeby i obrazovou.
 • Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
 • Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro veřejnost. Umožňuje studium sbírek badatelům v souladu se zákonnými normami a podle vlastního vnitřního předpisu (Badatelský předpis.
 • Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace.
 • Pořádá samostatně či v součinnosti s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference a akce obdobného charakteru vztahující se k předmětu hlavní činnosti. Na svěřeném úseku pořádá tematické kulturní, vzdělávací a přednáškové akce.
 • Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty dle z. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Za úplatu umožňuje návštěvníkům účast na akcí určených veřejnosti a poskytuje s tím související informační služby.
 • Za úplatu umožňuje fotografování, filmování, pořizování videozáznamů, kopií dokumentů a další služby související s hlavní činností organizace, a to prodej katalogů, upomínkových předmětů. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Poskytuje služby konzervátorských a restauratorských dílen, učeben a laboratoří.
 • Ve smyslu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 23.03.2005
počet živností: 2
aktichních živností: 1
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 03.05.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 23.03.2005
Činnosti živnosti
 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Statutární orgán

Mgr. Jiří Jůza Ph.D., fyzická osoba

Ostrava - Třebovice

funkce: ředitel
ve funkci od: 01.06.2008

Způsob jednání statutárního orgánu: ředitel jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně, ředitel vystupuje jménem organizace tím způsobem, že k názvu organizace připojí své jméno s dodatkem označujícím jeho funkci ředitele a podpis

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Označení zřizovatele: Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava IČ: 708 90 692

Datum a způsob vzniku: Galerie výtvarného umění v Ostravě, veřejná sbírkotvorná instituce, vznikla k 1.1.1952 pod názvem Krajská galerie v Ostravě. Další chronologie existence organizace: r. 1960: usnesením MěNV v Ostravě ze dne 21.6.1960 - Galerie výtvarného umění v Ostravě r. 1964: usnesením Severomoravského KNV ze dne 5.5.1964 - Galerie výtvarného umění v Ostravě r. 1973: Národní výbor města Ostravy ze dne 21.11.1973 - Galerie výtvarného umění v Ostravě r. 1979: Severomoravský KNV v Ostravě - Galerie výtvarného umění v Ostravě r. 1985: Severomoravský KNV v Ostravě ze dne 1.2.1985 - Severomoravská galerie výtvarného umění r. 1991: Ministerstvo kultury ČR ze dne 1.1.1991 - Galerie výtvarného umění v Ostravě

V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, přešla na Moravskoslezský kraj funkce zřizovatele Galerie výtvarného umění, příspěvkové organizace. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/68/1 byla dne 20.12.2001 vydána zřizovací listina uvedené příspěvkové organizace. Zřizovací listina byla měněna dodatky č. 1 ze dne 27.3.2003 a č. 2 ze dne 30.9.2004.


Osoby živnostenského listu

Mgr. Jiří Jůza Ph.D., statutární orgán

bydliště: Ostrava - Třebovice

Ostrava - další firmy:

MISENIRKO s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

ADESSO TXM s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Milan Rozehnal - Ostrava - Proskovice

ENWOX ENERGY s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Zlatý déšť a.s. - Ostrava - Moravská Ostrava

ANEFA s.r.o. - Ostrava - Zábřeh

Jiří Firla - Ostrava - Přívoz

JUDr. Stanislav Moural - Ostrava - Moravská Ostrava

STAVBY LUMARO s.r.o. - Ostrava - Hrabová

Vivien Bihariová - Ostrava - Hrabůvka

Maník gastro s.r.o. - Ostrava - Stará Bělá

Globaq home innovation, a.s. - Ostrava - Slezská Ostrava

Patrik Nosek - Ostrava - Dubina

Pretifor s.r.o. - Ostrava - Kunčičky

MALÍŘI NATĚRAČI CZ s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Informace o společnosti Galerie výtvarného umění v Ostravě,příspěvková organizace, IČ 00373231, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.