GAMEX, akciová společnost České Budějovice

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00172162
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 01.12.1990(spisová značka B 22 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

  • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 212184

Kapitál:

  • Základní kapitál - 212 184 000Kč (splaceno 212 184 000Kč)

Předmět podnikání

  • 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • 3. Výroba potravinářských obalů /mimo příloh ŽZ/
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
  • zastupování v celním řízení
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • řeznictví a uzenářství

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 18.12.1997
první živnost: 24.09.1992
poslední živnost: 30.06.2002
počet živností: 8
datum poslední změny: 27.10.2005

Statutární orgán - představenstvo

Jaime Echevarria Abona, fyzická osoba

Madrid

funkce: předseda představenstva
pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 23. 7. 1926
Juan Ignacio Diaz Villegas, fyzická osoba

Pamplona

funkce: člen představenstva
bytem na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 15. 2. 1955
Juan Ignacio Villegas Diaz, fyzická osoba

funkce: místopředseda předstvenstva
členství od: 12.12.1995
ve funkci od: 29.05.2001
pobyt v ČR: Trojanova 5, Praha 2
Miguel Angel Abad Roger, fyzická osoba

funkce: člen představenstva
členství od: 24.05.2000
pobyt v ČR: Grand hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 28, České Budějovice

Za společnost jedná, zastupuje ji, podepisuje za ni předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a funkci podpisující.

Dozorčí rada

Pavel Rataj, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen
Ricardo Royo Ruiz, fyzická osoba

funkce: předseda dozorčí rady
nar. 18. 5. 1961
Miroslav Benetka, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen dozorčí rady

Prokura

Ing. Jan Bauer, fyzická osoba

České Budějovice

Ing. Miloš Hnízdil, fyzická osoba

Hluboká nad Vltavou

Prokurista podepisuje za společnost společně s členem představenstva nebo oba prokuristé společně.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.06.2002
ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu ČR, vydaného dne 1.12.1990 rozhodnutím č. 489/1990 ministra průmyslu ČR ze dne 26.11.1990 v souladu s ustanovením § 32 zák. č. 111/1990Sb o státním podniku GAMEX, se sídlem v Českých Budějovicích a vložit jeho celý hmotný majetek dnem 1.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem GAMEX, akciová společnost, České Budějovice. Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.

Na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu České republiky, jako jediného zakladatele a akcionáře, ze dne 24. 6. 1991, č.j. 7/91/700 o zvýšení základ ního kapitálu společnosti v důsledku převodu pozemků zapsaných u střediska geodézie České Budějovice 6, parc. č. 665/1 a parc. č. 663, celkem 15. 000 metrů čtverečních v celkové hodnotě 2, 265. 000,- Kčs a změny fondu základních prostředků a investic k 1. 1. 1991, čímž se mění stanovy a. s. GAMEX v čl. V, se zapisuje:

Valná hromada schválila také změnu stanov.

Mimořádná valná hromada dne 12.12.1995 schválila také změnu stanov společnosti.

Základní jmění je splaceno ve výši 106,092.000,-Kč

Valná hromada ze dne 16.6.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění úpisem akcií pro zajištění dalšího investičního rozvoje společnosti. Úpis byl úspěšný, bylo upsáno v souladu s usnesením valné hromady 106.092 akcií na majitele, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upsané zvýšení základního jmění bylo v plné výši 106,092.000,-Kč splaceno. Změny v souvislosti s úpisem akcií a zvýšení základního jmění jsou předmětem změny stanov.

Valná hromada dne 26. 5. 1999 rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti 53.046 akcií na majitele dosud evidovaných pod ISIN CSOOO8416863

Z obchodního resjtříku se vymazává obchodní společnost GAMEX, akciová společnost České Budějovice, České Budějovice, Průmyslová 2, IČ 00 17 21 62 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. Obchodní společnost GAMEX, akciová společnost České Budějovice, České Budějovice, Průmyslová 2, IČ 00 17 2162 zanikla převodem jmění na společníka, a to obchodní společnosti Český Viscofan s. r. o., České Budějovice, Průmyslová 2, PSČ 370 01, IČ 63 99 63 32, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C složce 8568 s tím, že na tuto společnost přešlo jmění zaniklé společnosti.


České Budějovice - další firmy:

Ondřej Komárek - České Budějovice - České Budějovice 5

PaedDr. Milan Kyzour - České Budějovice - České Budějovice 7

Oanh Tran Thi Tu - České Budějovice - České Budějovice 2

Tiep Nguyen Van - České Budějovice - České Budějovice 7

Josef Kratochvíl - České Budějovice - České Budějovice 3

Irena Hambergerová - České Budějovice - České Budějovice 3

Jiří Österreicher - České Budějovice - České Budějovice 3

Jana Kroupová - České Budějovice - České Budějovice 2

Jana Koukalová - České Budějovice - České Budějovice 3

Ladislav Kroupa - České Budějovice - České Budějovice 2

Miroslav Krieg - České Budějovice - České Budějovice 2

Renata Malá - České Budějovice - České Budějovice 2

Václav Drchal - České Budějovice - České Budějovice 4

Pavel Brázda - České Budějovice - České Budějovice 7

Anh Dang Ngoc - České Budějovice - České Budějovice 6

Informace o společnosti GAMEX, akciová společnost České Budějovice, IČ 00172162, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.