INGSTAV, s.p.

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00173762
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 01.06.1990(spisová značka AXII 249 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 23.12.1992
poslední živnost: 01.10.1993
počet živností: 6
datum poslední změny: 03.02.2006

Statutární orgán

Ing. Miroslav Sedláček, fyzická osoba

Hradec Králové 9

funkce: Pověřen řízením s. p.
Ing. Pavel Šimandl, fyzická osoba

Hradec Králové 6

funkce: Zást.řed.-výr. nám.

Způsob jednání za s. p.: S. p. zast. navenek ředitel podniku, v jeho nepřítomnosti zast. zástupce ředitele. K vytištěnému názvu s. p. připojí svůj pod- pis ředitel s. p., v jeho nepřít. jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.08.1994
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení s. p.: S. p. byl založen rozhod. ministra výst. a staveb. ČR ze dne 31.05.1990, čj. OOŘ 048/246/1990-Cl č. 275/1990.

Rozhodnutím č. 782/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 22.9.1993 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 10596 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 5.5.1993 č. 228 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.9.1993 čj. 331/1436/93/Vo ve výši Kč 77 119 000,-- a to ke dni 1.10.1993.

Jmění stanoví státní podnik do 30-ti dnů ode dne převodu majetku na Fond národního majetku ČR.

Rozhodnutím č. 345/1994 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 24.5.1994 se ke dni 10.6.1994 ruší bez likvidace státní podnik Ingstav Hradec Králové a v y m a z u j e se z obchodního rejstříku. Majetek, práva a závazky zrušeného podniku přechází na Fond národního majetku ČR.


Hradec Králové - další firmy:

Viktor Kadaník - Hradec Králové - Slatina

Michal Blažek - Hradec Králové

Tereza Janková - Hradec Králové - Slezské Předměstí

Edita Grohová - Hradec Králové - Malšovice

Martin Patzák - Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové - Hradec Králové

Michal Kolář - Hradec Králové - Kukleny

Alena Poláková - Hradec Králové

Eva Honsová - Hradec Králové

Jakub Franc - Hradec Králové

Petr Slánský - Hradec Králové - Březhrad

Šimon Pompa - Hradec Králové - Slezské Předměstí

Jiří Pražák - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Martin Nešetřil - Hradec Králové - Kukleny

Martina Vlačihová - Hradec Králové - Věkoše

Informace o společnosti INGSTAV, s.p., IČ 00173762, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.