Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

ČR - Jihočeský kraj - Prachatice

Adresa

Prachatice - Prachatice II

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 26594463
živnostenský úřad: Městský úřad Prachatice

Zapsáno: 11.09.2013(spisová značka O 320 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

 • Osobní asistence, jejímž cílem je v maximálně možné míře posílená soběstačnost klienta, rozvinutí jeho psychických a fyzických schopností a jeho zapojení do běžného života. Plnohodnotný život klienta v jeho domově nebo ve školském zařízení či v jiném vhodném prostředí, které umožňuje naplnit jeho potřeby. Cílovou skupinou této služby jsou: děti předškolního věku od 1 roku až po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
 • Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé situace a posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením bez omezení věku v nepříznivé sociální situaci, senioři a jejich blízcí.

Doplňková činnost

 • Zajišťování provozu půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory v rámci Jihočeského kraje.
 • Podpora a realizace osvětových, informačních, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí a kampaní, které napomáhají ke zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením, seniorů, jejich rodinných příslušníků a dalších cílových skupin.
 • Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů do společnosti. Podpora rovných příležitostí a podpora jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služeb za účelem získání pracovního uplatnění.
 • Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné osoby na trhu práce ve spolupráci s Úřadem práce Jihočeského kraje.
 • Příprava a realizace komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu práce pro cílové skupiny jednotlivých projektů a služeb.
 • Vytváření zázemí a administrativního servisu pro obecně prospěšné aktivity občanů se zdravotním postižením, jejich zástupců či organizací, zejména pak organizací a jejich zástupců sdružených v regionálních strukturách Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky působících na území Jihočeského kraje.
 • Příprava a realizace propagačních, edukačních, poradenských a informačních projektů a kampaní, které přispívají k rozvoji lidských zdrojů v neziskovém sektoru.
 • Příprava realizace činností směřujících k propagaci, podpoře a rozvoji nestátního neziskového sektoru jako takového.
 • Spolupráce s dalšími subjekty v občanském i ve státním sektoru ve smyslu cílů společnosti včetně příhraniční spolupráce.
 • Realizace doplňkových činností a služeb pro uživatele registrovaných sociálních služeb - nácvik speciálních dovedností, rehabilitační a zdravotní aktivity atd.
 • Přijímání dobrovolníků pro realizaci doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů.
 • Další doplňkové služby - kopírování, tisk, vazba a laminování dokumentů, prodej drobných kompenzačních pomůcek, prodej publikací, atd.
 • Další služby, u kterých se předpokládá živnostenský list.
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: velkoobchod a maloobchod pronájem a půjčování věcí movitých

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 18.12.2013
počet živností: 1
aktichních živností: 1
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 18.12.2013

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 18.12.2013
Činnosti živnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Správní rada

JIŘÍ VENCL, fyzická osoba

Praha 8 - Karlín

funkce: předseda
členství od: 11.09.2013
ve funkci od: 11.09.2013
HANA RABENHAUPTOVÁ, fyzická osoba

Prachatice - Prachatice II

funkce: člen
členství od: 11.09.2013
MICHAL DVOŘÁK, fyzická osoba

Praha 10 - Hostivař

funkce: člen
členství od: 11.09.2013

Dozorčí rada

JAROSLAVA PUPÍKOVÁ, fyzická osoba

České Budějovice - České Budějovice 2

funkce: člen
členství od: 11.09.2013
HELENA MÁDLOVÁ, fyzická osoba

Tábor

funkce: člen
členství od: 11.09.2013
PAVEL HŘÍBEK, fyzická osoba

Praha 8 - Troja

funkce: předseda
členství od: 11.09.2013
ve funkci od: 11.09.2013

Ředitelé obecně prospěšné společnosti

HANA VLASÁKOVÁ, fyzická osoba

Prachatice - Prachatice II

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úkonu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s pořadovým číslem.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, právnická osoba

Praha 7 - Holešovice

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Ke změně právní formy dochází ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Ve smyslu zmíněného zákona bude mít nová společnost dosavadní IČ 26594463.


Osoby živnostenského listu

Hana Vlasáková, statutární orgán

bydliště: Prachatice - Prachatice II

Prachatice - další firmy:

Zdeněk Novák - Prachatice - Prachatice II

Jindřich Attendorn - Prachatice - Prachatice II

Leonard Javorka - Prachatice - Prachatice II

NEMO reality s.r.o. - Prachatice - Prachatice I

Bohumil Vojta - Prachatice - Prachatice II

Miloslav Musílek - Prachatice - Prachatice II

Jan Koutný - Prachatice - Ostrov

Petr Lebeda - Prachatice - Prachatice II

Martin Boška - Prachatice - Podolí

Martina Štěpničková - Prachatice - Prachatice II

Iveta Viktorová - Prachatice - Prachatice II

Portus Prachatice, o.p.s. - Prachatice - Prachatice I

Jan Wimer - Prachatice - Prachatice I

KAPERO s.r.o. - Prachatice - Prachatice II

Josef Kovačik - Prachatice - Prachatice II

Informace o společnosti Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČ 26594463, Prachatice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.