KOVOPROJEKTA Praha státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Adresa

Praha 1 - Nové Město

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00014249
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 1

Zapsáno: 01.07.1988(spisová značka ALX 18 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 24 922 000Kč

Předmět podnikání

  • správa dosud neprivatizovaného majetku,
  • reprografické služby
  • knihařské práce
  • stravovací služby
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 29.07.1996
počet živností: 12
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán

Ing. Alena Prokešová, fyzická osoba

Praha 2

funkce: Pověřena řízením s.p.
Pověření k řízení s.p. je od 16.12.1996.
Ing. Jiří Sýkora, fyzická osoba

Praha 10

funkce: zástupce ředitele

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, právnická osoba

Praha

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.09.1999
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím č. 458/1994 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 7.července 1994 byla převedena část majetku, který byl vyjmut ze státního podniku KOVOPROJEKTA Praha se sídlem v Praze na Fond národního majetku české republiky na základě privatizačního projektu č. 15099 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30.břřezna 1994 č. 163 a dokladu FOndu národního majetku České republiky ze dne 1.července 1994 č.j. 092/1061 /94.

Vymazává se ke dni 8.9.1999 z obchodního rejstříku státní podnik KOVOPROJEKTA Praha. Právní důvod: Usnesením č. 92 K 64/98 - 14 Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 21.9.1998 byl zrušen státní pondik KOVOPROJEKTA Praha se sídlem v Praze. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16.10.1998. Uvedený státní podnik nemá žádný majetek, neboť byl převeden na jiné subjekty podle obecně závazných právních předpisů, souvisejících s převodem majetku státu na jiné osoby.


Praha 1 - další firmy:

U čápa - bytové družstvo - Praha - Staré Město

DOMOV v Dušní 1, bytové družstvo - Praha - Staré Město

PRAGA PRINT, spol. s r.o. - Praha 1 - Nové Město

Minor, příspěvková organizace - Praha - Nové Město

Poříč 46 bytové družstvo - Praha - Nové Město

Geodezie Praha, státní podnik - Praha 1 - Nové Město

Odborový svaz pracovníků obchodu - Praha - Nové Město

VUMS, a.s. v likvidaci - Praha - Hradčany

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové - Praha - Nové Město

UTRIN s.p. - Praha 1 - Malá Strana

POČETNICKÁ A ORGANIZAČNÍ SLUŽBA, PRAHA, státní podnik v likvidaci - Praha 1 - Nové Město

Vydavatelství MAGNET-PRESS, státní podnik - Praha - Nové Město

METALIMEX a.s. - Praha - Nové Město

DDB, a.s. - Praha - Nové Město

Koleje a menzy University Karlovy v Praze příspěvková organizace - Praha 1 - Nové Město

Informace o společnosti KOVOPROJEKTA Praha státní podnik, IČ 00014249, Praha 1. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.