Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace

ČR - Karlovarský kraj - Sokolov

Adresa

Sokolov

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00377635
živnostenský úřad: Městský úřad Sokolov

Zapsáno: 21.04.2004(spisová značka Pr 528 - Krajský soud v Plzni)

Předmět činnosti podnikání

  • plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst.6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti.
  • zajištění projektu "Česko-bavorský geopark" a s tím související činnost manažera karlovarské části

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 27.12.2000
poslední živnost: 31.12.2006
počet živností: 7
datum poslední změny: 23.01.2007

Statutární orgán

Ing. Pavel Beran, fyzická osoba

Loket nad Ohří

funkce: Ředitel
ve funkci od: 01.08.2003

Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace je oprávněn ve všech věcech jednat ředitel. Podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.04.2007
ostatní skutečnosti:

Vymazává se příspěvková organizace Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace, ke dni 1. ledna 2007 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 830/11/06, ze dne 23. listopadu 2006, a usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 217/12/06, ze dne 14. prosince 2006, kdy bylo rozhodnuto o sloučení Krajského muzea Sokolov, příspěvková organizace, s Krajským muzeem Karlovy Vary, příspěvková organizace, s tím, že tyto dne 31. prosince 2006 zanikají, a Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se dne 1. ledna 2007 stává jejich právním nástupcem.


Sokolov - další firmy:

4K - GROUP, s.r.o. v likvidaci - Sokolov

Anh Dai Nguyen Thi - Sokolov

ALMONTE, s.r.o. - Sokolov

Ateon, s.r.o. - Sokolov

"BYTOVÝ DŮM ŠENVERT" s.r.o. - Sokolov

Aleš Kubala - Sokolov

Antonín Alexander - Sokolov

ASIST s.r.o. - Sokolov

AT KONZULT, s.r.o. - Sokolov

AUTO MOTO Příplata s.r.o. - Sokolov

AUREN Sokolov s.r.o. - Sokolov

ABRI,s.r.o. - Sokolov

Adriana Strnadová - Sokolov

Andrea Tyllerová - Sokolov

Anežka Červenková - Sokolov

Informace o společnosti Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace, IČ 00377635, Sokolov. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.