Krušnohorská pila s.p.

ČR - Ústecký kraj - Jirkov

Adresa

Jirkov

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00671711
živnostenský úřad: Městský úřad Chomutov

Zapsáno: 01.12.1990(spisová značka AXVIII 346 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • správa majetku určeného k restituci
  • převod pozemků na Pozemkový fond ČR
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 14.06.1993
poslední živnost: 30.08.1995
počet živností: 3
datum poslední změny: 20.01.2006

Statutární orgán

Jiří Kučera, fyzická osoba

Chomutov

funkce: Pověřen řízením státního podniku
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.05.2000
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení státního podniku: Rozhodnutím č.414/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 26.listopadu 1990 byl založen tento státní podnik.

Zakladatelem státního podniku je ministerstvo průmyslu České republiky.

Na nově založený státní podnik přechází dnem 1.prosince 1990 národní majetek, včetně práv, pohledávek a závazků z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních vztahů a průmyslových práv, s kterými hospodařil do 30.listopadu 1990 závod 14-99 Jirkov, jako organizační jednotka státního podniku Severočeské dřevařské závody, Česká Lípa.

Další majetkové vypořádání a vypořádání všech práv, pohledávek a závazků z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních vztahů a průmyslových práv mezi nově vzniklým státním podnikem a státním podnikem Severočeské dřevařské závody Česká Lípa bude provedeno delimitační dohodou nejpozději do 20.prosince 1990.

Vymazává se z obchodního rejstříku ke dni 18.5.2000 KRUŠNOHORSKÁ PILA, státní podnik, se sídlem Jirkov, okres Chomutov, identifikační číslo 00671711, který byl zrušen bez likvidace rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 43/1999 ze dne 23.3.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5.2000. Důvodem zrušení státního podniku bez likvidace je převod majetku, práv a závazků na Fond národního majetku ČR na základě rozhodnutí o privatizaci dle zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.


Jirkov - další firmy:

Rudolf Kroupa - Jirkov

Václav Pražák - Jirkov

Štefan Kandúr - Jirkov

Jozef Adamuška - Jirkov

Viktor Vávra - Jirkov

Vladimír Zemek - Jirkov

S.Č.T.servis čerpací techniky, s.r.o. - Jirkov

Jaroslav Vlasatý - Jirkov

Božena Ištoková - Jirkov

Vladimír Zach - Jirkov

Jaroslav Mittelbach - Jirkov

JUDr. Hana Zvalová - Jirkov

SKAN HOLZ Jirkov, spol. s r.o. - Jirkov

Vojtech Gábor - Jirkov

Pavel Faifer - Jirkov

Informace o společnosti Krušnohorská pila s.p., IČ 00671711, Jirkov. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.