MAAT, veřejná obchodní společnost v likvidaci

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové - Pražské Předměstí

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00655228
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 06.11.1990(spisová značka AXVII 97 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

 • strojírenská a zámečnická výroba
 • broušení a renovace pro opravy motorových vozidel
 • j/obchodní činnost, včetně prodeje motorových vozidel
 • k/odtahová služba a půjčování vozidel
 • zahraničně obchodní činnost v souladu s výhláškou FMZO č.27/91 Sb. a vl. nař.256/90 Sb.
 • ekonomické účetní a daňové poradenství, včetně vedení účetní agendy
 • informatika, marketing a informační služby
 • inženýrská, investiční a stavební činnost
 • obstaravateská a zprostředkovatelská činnost
 • výroba dřevoprůmyslu
 • V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 04.06.1992
poslední živnost: 15.12.2009
počet živností: 5
datum poslední změny: 18.12.2009

Statutarní orgán společnosti

Ing. Kamil Kotrlý, fyzická osoba

Lázně Bělohrad

funkce: společník
Marián Matlák, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: společník
Ing. Zdeňka Pechová, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: společník

Zastupování a podepisování: K jednání jménem společnosti je ve věcech souvisejících běžným podnikáním, oprávněn kterýkoliv společník. Ve věcech přesahujících meze obvyklého podnikání zejm. k uzavírání hospodářských, kupních nebo jiných smluv, je k tomu oprávněn jen po předchozím souhlasu ostatních společníků. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti, připojí svůj podpis kterýkoliv společník.

Likvidace

Ing. Kamil Kotrlý, fyzická osoba

Lázně Bělohrad

Společníci bez vkladu

Marián Matlák, fyzická osoba

Hradec Králové

Ing. Zdeňka Pechová, fyzická osoba

Hradec Králové

Ing. Kamil Kotrlý, fyzická osoba

Lázně Bělohrad

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.12.2009
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 31.10. 1990 podle ust. § 106 g/a násl. zák.č. 103/90 Sb.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 47 Cm 2/2007-2 ze dne 21. 12. 2006 se společnost MAAT, veřejná obchodní společnost, zrušuje s likvidací. Likvidátorem soud jmenuje Ing. Kamila Kotrlého.

Vymazává se z obchodního rejstříku společnost MAAT, veřejná obchodní společnost v likvidaci se sídlem Hradec Králové, Veverkova 1343, identifikační číslo 006 55 228. Právní důvod výmazu: zrušení společnosti s likvidací a skončení likvidace


Hradec Králové - další firmy:

HC LEV Hradec Králové, občanské sdružení - Hradec Králové

Dagmar Typltová - Hradec Králové - Třebeš

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 - Hradec Králové - Třebeš

Ing. Jaroslav Líška - Hradec Králové - Svobodné Dvory

Chung Nguyen Quang - Hradec Králové - Pouchov

Karel Popelka - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Alfrédo Borghi - Hradec Králové

Jiří Bureš - Hradec Králové - Plotiště nad Labem

Thuyet Le Van - Hradec Králové - Pouchov

Jiří Záhora - Hradec Králové - Svobodné Dvory

Dagmar Jilemová - Hradec Králové

Jiří Pechar - Hradec Králové

Hana Al Rashyová - Hradec Králové - Svinary

Chuc Le Thi - Hradec Králové - Slezské Předměstí

MUDr. Eva Henzlová - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Informace o společnosti MAAT, veřejná obchodní společnost v likvidaci, IČ 00655228, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.