Masný průmysl, s.p.

ČR - Zlínský kraj - Valašské Meziříčí

Adresa

Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00495417
živnostenský úřad: Městský úřad Valašské Meziříčí

Zapsáno: 26.06.1990(spisová značka AXIV 297 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

  • řeznictví a uzenářství
  • obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání
  • správu majetku určeného k restituci
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státních federálních hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.11.1992
poslední živnost: 27.10.1993
počet živností: 2
datum poslední změny: 05.10.2007

Statutární orgán

Josef Knedla, fyzická osoba

Valašské Meziříčí

funkce: ředitel
Věra Perůtková, fyzická osoba

Olomouc

funkce: první zástupce ředitele
Ivan Ječmeň, fyzická osoba

Valašské Meziříčí

funkce: druhý zástupce ředitele
- výrobní náměstek - obchodní náměstkyně
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 27.10.1993
ostatní skutečnosti:

Zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství a výživy České republiky Praha ze dne 22. června 1990.

Rozhodnutím č. 538/1993 ministra zemědělství České republiky ze dne 27. 5. 1993 p ř e v á d í s e ke dni 1. 6. 1993 část privatizovaného majetku státního podniku Masný průmysl Valašské Meziříčí ve výši 68.414.000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního pro- jektu č. 10 662 předloženého panem K. Pilčíkem.

Podepisování: Za státní podnik se podepisuje tak, že k jeho názvu připojí pracovník pověřený řízením státního podniku vlastnoruční podpis.

Rozhodnutím ministra zemědělství České republiky č. 538/1993 ze dne 27.5.1993 č.j. 3364/1993 - 510 převeden majetek státního podniku Masný průmysl Valašské Meziříčí na Fond národního majetku České republiky. Tímto ve smyslu par. 15 odst. 1a) zák. č. 111/90 Sb. uvedený státní podnik zaniká. Práva a závazky zrušeného podniku přechází na Fond národního majetku České republiky.


Osoby živnostenského listu

Ing. Pavel Šoch, statutární orgán

bydliště: Námestovo

Ing. Aleš Buchníček, statutární orgán

bydliště: Ostrava - Poruba

Valašské Meziříčí - další firmy:

ANTOLÍN-CIE CZECH REPUBLIC s.r.o. - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Jiří Posád, POSAD - TECH - MONTAGE - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí, příspěvková organizace - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Kateřina Bajčíková - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí

Ivan Drápela - Valašské Meziříčí

Ludovít Bundár - Valašské Meziříčí - Krhová

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí

Pramen Ostrava, s.p., odštěpný závod 10 - Valašské Meziříčí

KREDIT, v.o.s., ekonomické služby - Valašské Meziříčí

Autech-JS s.r.o. - Valašské Meziříčí

CS CABOT, spol. s r.o. - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

ESAP s.r.o. - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o. - Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Michal Vacula - Valašské Meziříčí

Informace o společnosti Masný průmysl, s.p., IČ 00495417, Valašské Meziříčí. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.