MEDIA sdružení pro zast.zahr. firem v ČR v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 5

Adresa

Praha - Smíchov

Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
IČ: 00001147
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 5

Zapsáno: 02.12.1974(spisová značka ALVIII 1743 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

 • 1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě sm vy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží ne- bo poskytování služeb čs. osobám.
 • 2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.
 • 3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení
 • a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích účasti na výstavách a veletrzích
 • b) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků
 • c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků
 • d) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate- riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním těchto činností
 • e) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení
 • 4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí- lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš- ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu
 • 5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení
 • 6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
 • 7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku a zahraničí
 • 8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí
 • 9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních smluv
 • 10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a zpětný vývoz těchto věcí : JKPOV č. celního saz. - zařízení reprografická 401 8472106, 9009213 - stroje, přístroje a za- řízení kancelářská 402 8469105, 8473102 - stroje na zpracování dat /pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému
 • vybavení pracovišť včetně příslušenství/ 403 8471207, 8471916, 8473307 - programového vybavení a přijímání služeb s tím sou- visejících 976 - nábytek kovový a dřevěný pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku 557, 457 9403205 557 77 9403205
 • 615 77 9403604 - telefaxy 382, 651 8517827 - automobily osobní a do- dávkové 444 8703213, 8703221, 8703230
 • 14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po- volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra- niční osobou
 • 15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu povolení.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 02.12.1974
počet živností: 4
aktichních živností: 1
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 26.07.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 02.12.1974
Činnosti živnosti
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost v oblasti obchodu
 • obchodní zastoupení

Statutární orgán

JUDr. Julius Kramarič, fyzická osoba

Praha 5

funkce: likvidátor

Za sdružení jedná a za sdružení se podepisuje likvidátor.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení sdružení : Sdružení bylo zřízeno podle § 85 odst. 6) vl. nař. č.100/66 Sb. smlouvou o sdružení ze dne 17.2.1969 za souhlasu ministra obchodu ze dne 16.4.1969.

Sdružení zakládá se nyní též na stanovách ze dne 3.5.1974 schvá- lených Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze dne 11.7. 1974, č.j. 14/211/679/74.

Název a sídlo členských organizací a jejich podíly :

SKLOEXPORT , a.s. pro zahraniční obchod se sídlem v Liberci .................................................. 50.000,- Kčs

ČS. KERAMIKA, podnik zahraničního obchodu se sídlem v Praze 1, V Jámě 1 ......................................... 50.000,- Kčs


Osoby živnostenského listu

Pavel Odvody, statutární orgán

bydliště: Praha - Hostivař

Praha 5 - další firmy:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 - Praha - Smíchov

ZBROJOVKA PRAGA spol. s r.o. - Praha - Smíchov

J. Walter STIMEX a.s. - Praha - Košíře

ELIMPEX a.s. Praha - Praha - Smíchov

Pražská informační služba příspěvková organizace - Praha - Smíchov

Stavební bytové družstvo Praha 5 družstvo - Praha - Smíchov

INTERHELPO spotřební družstvo v likvidaci - Praha 5 - Smíchov

ARC Technologie, a.s. - Praha - Smíchov

PYROEX veřejná obchodní společnost - Praha - Košíře

TRIUMF s.r.o. - Praha - Hlubočepy

Novatech, spol. s r.o. - Praha 5 - Hlubočepy

E.M.E.S. v.o.s. - Praha - Smíchov

Tělovýchovná jednota BANKA PRAHA, spol. organizace - Praha - Smíchov

YURT s.r.o. - Praha - Smíchov

AURA-PONT, divadelní a literární agentura s.r.o. - Praha - Smíchov

Informace o společnosti MEDIA sdružení pro zast.zahr. firem v ČR v likvidaci, IČ 00001147, Praha 5. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.