MORAVAN akciová společnost

ČR - Zlínský kraj - Otrokovice

Adresa

Otrokovice

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00010618
živnostenský úřad: Městský úřad Otrokovice

Zapsáno: 29.12.1990(spisová značka B 219 - Krajský soud v Brně)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 1000.00, počet: 509222
  Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota: Vydaná listinná, 1 ks hromadná akcie na 366 222 akcií, na jméno, s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. Vydaná listinná, 1 ks hromadná akcie na 143 000 akcií, na jméno, s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. Akcionář je povinen nabídnout před zamýšleným převodem akcií společnosti tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům. Nedojde-li k jiné dohodě, mají akcionáři právo ke koupi nabídnutých akcií v poměru odpovídajícím jejich akciím společnosti. Nabídku musí akcionář přijmout a zaplatit do 30 dnů. Tato povinnost neplatí při převodu akcií mezi akcionáři společnosti navzájem, nebo na osoby blízké nebo na třetí osoby, v nichž jsou statutárními orgány akcionáři.

Kapitál:

 • Základní kapitál - 509 222 000Kč (splaceno 509 222 000Kč)

Předmět podnikání

 • vývoj projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky
 • letecká doprava a letecké práce
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
 • zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby
 • prodej a nákup licencí a know how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek
 • organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených
 • pronájem movitých a nemovitých věcí
 • služby spojené s řízením jakosti
 • předkladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
 • automatizované zpracování dat a poskytování software
 • výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky
 • zámečnictví
 • kovoobrábění
 • výroba nástrojů
 • silniční motorová doprava osobní
 • silniční motorová doprava nákladní
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • personalizace platebních a identifikačních karet
 • konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika
 • vodoinstalatérství
 • klempířství
 • zednictví
 • úklidové práce
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru
 • správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny
 • odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů
 • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
 • provozování vodovodů a kanalizací
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • rozvod elektřiny
 • rozvod tepla

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
datum konkurzu: 21.08.2002
první živnost: 31.12.1992
počet živností: 46
aktichních živností: 11
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 25.02.2013

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
vznik: 31.12.1992
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Obráběčství
vznik: 31.12.1992
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 04.08.1993
Činnosti živnosti
 • Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky
 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů
 • Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
 • Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Pronájem movitých a nemovitých věcí
 • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny
 • Personalizace platebních a identifikačních karet
 • Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika
 • Automatizované zpracování dat a poskytování software
 • Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby
 • Služby spojené s řízením jakosti
 • Úklidové práce
 • Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost koncesovaná
předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
vznik: 21.06.1995
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
vznik: 14.08.1997
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
vznik: 29.06.1998
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Vodoinstalatérství
vznik: 29.06.1998
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vznik: 29.06.1998
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Zednictví
vznik: 29.06.1998
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
vznik: 29.06.1998
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vznik: 01.07.1998

Statutární orgán - představenstvo

Oksana Klimová, fyzická osoba

Městečko Trnávka - Mezihoří

funkce: člen představenstva
členství od: 22.12.2009
Petr Beran, fyzická osoba

Česká Třebová

funkce: člen představenstva
členství od: 22.12.2009

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva, nebo jiná fyzická osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost: 1. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. V souvislosti s udělenou plnou mocí, k zastupování společnosti, je oprávněna za společnost podepisovat i jiná osoba, v plné moci musí být však výslovně uvedeno i oprávnění k podepisování za společnost. 2. Podepisování se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo psanému obchodnímu jménu a sídlu společnosti se uvede jméno a příjmení, případně akademický titul podepisujícího, funkce, kterou zastává v době podpisu a podepisující k tomu připojí svůj vlastnoruční podpis.

Dozorčí rada

Ing. Patrik Joachimczyk, fyzická osoba

Kroměříž

funkce: předseda dozorčí rady
Milan Mazel, fyzická osoba

Bělov

funkce: člen
Jaroslav Mrázek, fyzická osoba

Sazovice

funkce: člen
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciové společnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstva a.s. AERO se sídlem v Praze.

Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrnoje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 13.10.1997.

Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtu členů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost.

Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okres Zlín, IČO 63 48 43 58

Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadou dne 30.7.1998.

Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadou dne 11.6.1998.

Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie a o vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné.

Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005.


Osoby živnostenského listu

Petr Beran, statutární orgán

bydliště: Česká Třebová

Oksana Klimová, statutární orgán

bydliště: Městečko Trnávka - Mezihoří

Jan Bureš, statutární orgán

bydliště: Praha - Strašnice

Otrokovice - další firmy:

Jarmila Vlachová - Otrokovice

Jitka Majkričová - Otrokovice - Kvítkovice

Petr Štěpán - Otrokovice

Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace - Otrokovice

SSK CZ, a.s. - Otrokovice - Kvítkovice

Eva Doležalová - Otrokovice

Karel Nádeníček - Otrokovice

Petr Kamenář - Otrokovice

Kateřina Holíková - Otrokovice - Kvítkovice

Rudolf Gábor,starší - Otrokovice - Kvítkovice

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace - Otrokovice

Martin Zeman - Otrokovice

Ing. Jana Kalíková - Otrokovice

Olga Slopovská - Otrokovice

Irena Šimová - Otrokovice

Informace o společnosti MORAVAN akciová společnost, IČ 00010618, Otrokovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.