Nemocnice České Budějovice, příspěvková organizace

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 7

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00072711
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 07.06.2002(spisová značka Pr 161 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

 • hostinská činnost
 • ubytovací služby
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • inženýrská činnost ve stavebnictví
 • provozování vodovodů a kanalizací
 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • pronájem nebytových prostor a ploch včetně služeb souvisejících s pronájmem

Předmět činnosti podnikání

 • Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění veřejně prospěšných činností - zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými právními předpisy. Předmět hlavní činnosti :
 • poskytování základní lůžkové a podle potřeby i ambulantní péče pro obyvatelstvo spádového území
 • poskytování specializované a vysoce specializované lůžkové i ambulantní péče pro obyvatelstvo širší spádové oblasti
 • poskytování zdravotní péče obyvatelstvu i mimo spádovou oblast a širší spádovou oblast na základě svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení
 • zajišťování činností podporujících poskytování lůžkové a ambulantní péče a její úroveň, zejména vzdělávání pracovníků v pregraduální a postgraduální oblasti, podílení se na výzkumné činnosti, klinickém zkoušení léků a nové zdravotnické techniky, praní nemocničního prádla, dopravní zdravotní služba, opravy a údržba zdravotnických přístrojů a stravování zaměstnanců
 • plnění vzláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí
 • správa majetku kraje

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 24.02.2004
počet živností: 22
datum poslední změny: 17.06.2008

Statutární orgán

MUDr. Jiří Bouzek, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: Ředitel
ve funkci od: 07.06.2002

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jménem organizace jedná ředitel samostatně v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 24.02.2004
ostatní skutečnosti:

Na základě rozhodnutí zakladatele o zrušení příspěvkové organizace v souvislosti s jejím vložením jako podniku do základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. a na základě souhlasu správce daně ze dne 19.12.2003 se z obchodního rejstříku vymazává příspěvková organizace Nemocnice České Budějovice se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 370 87, IČ 00 07 27 11 včetně všech ostatních zapssaných skutečností.


České Budějovice - další firmy:

Ondřej Komárek - České Budějovice - České Budějovice 5

Jiří Rovenský - České Budějovice - České Budějovice 2

Iva Táborská - České Budějovice - České Budějovice 6

Otakar Novák - České Budějovice - České Budějovice 1

Jana Kroupová - České Budějovice - České Budějovice 2

Ing. Miroslav Týma - České Budějovice - České Budějovice 2

Daniel Long - LANGUAGE SERVICES - České Budějovice - České Budějovice 3

IT SERVICES, spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

Renata Malá - České Budějovice - České Budějovice 2

Vlasta Tetourová - České Budějovice - České Budějovice 2

Václav Šťavík - České Budějovice - České Budějovice 3

Ladislav Kroupa - České Budějovice - České Budějovice 2

Tiep Nguyen Van - České Budějovice - České Budějovice 7

Jakub Prüher - České Budějovice - České Budějovice 7

Jaromír Kopeček - České Budějovice - České Budějovice 2

Informace o společnosti Nemocnice České Budějovice, příspěvková organizace, IČ 00072711, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.