Nemocnice Kroměříž, příspěvková organizace

ČR - Zlínský kraj - Kroměříž

Adresa

Kroměříž

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00380822
živnostenský úřad: Městský úřad Kroměříž

Zapsáno: 25.09.2003(spisová značka Pr 1279 - Krajský soud v Brně)

Předmět činnosti podnikání

  • Poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou.
  • Doplňková činnost: - silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní bez omezení - čištění textilu - pronájem podnikového ubytovacího zařízení se službami spojenými s pronájmem - pronájem nebytových prostor, poskytování služeb spojených s pronájmem, pronájem movitého majetku - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie - hostinská činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 21.07.1993
poslední živnost: 31.12.2005
počet živností: 7
datum poslední změny: 24.04.2008

Statutární orgán

Ing. František Fuit, fyzická osoba

Rymice

funkce: ředitel
ve funkci od: 12.05.2005

Způsob jednání: Jménem organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jiný zaměstnanec organizace jako jím pověřený zástupce v písemném styku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace anebo k otisku razítka s uvedením funkce připojí vlastnoruční podpis.

Zřizovatelé příspěvkové organizace

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, právnická osoba

Zlín

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.02.2006
ostatní skutečnosti:

Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 1992, dle zřizovací listiny, kterou vydal přednosta Okresního úřadu v Kroměříži dne 12. 12. 1991, čj. 1110.

Vymazává se z obchodního rejstříku Obchodní firma: Nemocnice Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo: Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767 55 IČO: 003 80 822 se všemi zápisy Ke dni 31.12.2005 byla nemocnice zrušena usnesením zastupitelstva č. 0182/Z07/05.


Osoby živnostenského listu

Ing. Roman Dostalík, statutární orgán

bydliště: Kroměříž

Ing. František Fuit, statutární orgán

bydliště: Rymice

Kroměříž - další firmy:

SLUŽBA ŠKOLE - Kroměříž

CITADELA a.s. - v likvidaci - Kroměříž

SLAVOJ Všetuly, tělových.org. - Kroměříž

Agrochemický podnik společný podnik - Kroměříž

Obchodní akademie Kroměříž - Kroměříž

Luděk Karásek - Kroměříž - Postoupky

Hana Typltová - Kroměříž

Vlastimil Netopil - Kroměříž

Středisko praktického vyučování - Kroměříž

Pavel Košut - Kroměříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž - Kroměříž

Ing.arch. Tereza Bradová - Kroměříž

Spol. podnik pro zemědělskou výr. - Kroměříž

Zemědělské zásobování a nákup v Kroměříži, státní podnik - Kroměříž

Jaroslav Dohnal - Kroměříž - Zlámanka

Informace o společnosti Nemocnice Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 00380822, Kroměříž. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.