NINETY YEARS, a. s. v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2

Adresa

Praha - Nové Město

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00674451
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 2

Zapsáno: 18.02.1991(spisová značka B 529 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 2700

Kapitál:

  • Základní kapitál - 2 700 000Kč

Předmět podnikání

  • výroba, prodej a nákup kožené konfekce, svrchního oblečení všeho druhu, nevyčiněných kůží a kožešin, dekorativních usní, obuvi a doplňků, galanterních výrobků a vyčiněných usní obecně, starožit- ností a dekorativních předmětů a všeobecně nákup a prodej, komer- cializace a nákup a prodej výrobků a služeb všeho druhu.
  • Výroba, zpracování, komercializace, nákup a prodej vín, moštů a všech druhů alkoholických a nealkoholických nápojů i potravinář- ských výrobků všeobecně
  • Nabývání, užívání, držba, správa a prodej movitého a nemovitého majetku.
  • Zřizování a provozování podniku a činností všeho druhu spojených s ubytovacími službami, jakož i koupě, přenechání, pronájem pod- niků, výrobních jednotek, místností a nebo účast ve společno- stech, které podobné služby provozují
  • Přijímání podílnictví jakoukoliv formou v dalších národních nebo jiných společnostech, kontrola a revalorizace těchto podílů, zá- roveň možnost nabytí, vydávání, řízení a prodej cenných papírů a certifikátů všeho druhu, rozvoj a dohled nad podniky všeho druhu a všeobecně všechny druhy povolené obchodní, výrobní a podnika- telské činnosti
  • Zahraničně obchodní činnost, jak vyplývá z rozhodnutí FMZO ze dne 11.12.1990, č.j. 13/13116/Po/90, reg. č. 108005234: a) Vývoz věcí, čísla položek celního sazebníku 2204, 2206, 4202, 4203, 4303, 4304, 6101 až 03, 6105, 6402, 6405, 9404 a 9403 (mi- mo skříněk kovových kuchyňských a dřevěných sektorových) b) Zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve vztahu k zahraničním osobám v oblasti vývozu a dovozu věcí na základě smluv a obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob c) Vývozy a dovozy věcí, mimo položek uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí dal-
  • ší činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahranič- ně obchodní činnosti, uskutečňované na základě smluv uvedených v bodě 2 rozsahu povolení d) Dovoz věcí pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace, mimo položek uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 19.11.1992
počet živností: 2
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 18.12.2007

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 19.11.1992
Činnosti živnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

Statutární orgán - představenstvo

José Maria Domingo Ortiz, fyzická osoba

Logroňo, Španělsko

funkce: předseda představenstva
Antonio Domingo Ortiz, fyzická osoba

Logroňo, Španělsko

funkce: místopředseda představenstva
Joaquin Schmohe, fyzická osoba

Bad Cannstadt, 7000 Stuttgart

funkce: člen představenstva

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vy- psanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva, nebo prokurista.

Likvidace

Ing. Vladimír Ženíšek, fyzická osoba

Praha 4 - Krč

Prokura

Ing. Vladimír Ženíšek, fyzická osoba

Praha 4

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově, když zakladatelskou smlouvou ze dne 4. 6. 1990 se zakladatelé dohodli na složení představenstva, dozorčí rady, schválili stanovy společnosti, ze 100 % upsaných akcií bylo splaceno 30 %. Společnost má povahu podniku se zahraniční majetkovou účastí v souladu s rozhodnutím FMF ze dne 14. 8. 1990, č.j. XI/2-15 221/90.


Osoby živnostenského listu

Ing. Vladimír Ženíšek, statutární orgán

bydliště: Praha 4 - Krč

Praha 2 - další firmy:

DUPAP, s.r.o. - Praha - Vinohrady

S0LIDET Praha, s.r.o. - Praha - Vinohrady

Ivana Tůmová - Praha - Nové Město

INTERNATIONAL MEDIA SERVICE, s.r.o. - Praha - Vinohrady

Rostislav Hajný - Praha - Nové Město

Daniela RONCHETTI - Praha 2 - Vinohrady

Hana Řeřichová - Praha - Vinohrady

Li Jun s.r.o. v likvidaci - Praha - Vinohrady

Štěpán MIKOLÁŠ - Praha - Nové Město

Jan Váňa - Praha - Nové Město

Malcolm MacDonald SMITH - MMS - Praha - Vinohrady

Václav HRAŠE - Praha 2 - Vinohrady

MPR INTERNATIONAL, spol.s r.o. v likvidaci - Praha 2 - Vinohrady

MEDIA SOFTWARE, spol. s r.o. v likvidaci - Praha 2 - Vinohrady

Jan Franta - Praha 2 - Vinohrady

Informace o společnosti NINETY YEARS, a. s. v likvidaci, IČ 00674451, Praha 2. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.