OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. v likvidaci

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00007366
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 12.07.1991(spisová značka B 218 - Krajský soud v Ostravě)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 22110000, počet: 2v listinné podobě
    Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že platnost smlouvy o převodu těchto akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů po doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti.

Kapitál:

  • Základní kapitál - 44 220 000Kč

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • jiné ubytovací možnosti kromě příloh zákona č. 455/91 Sb.
  • technická a ekonomická činnost kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb.
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí a věcí movitých
  • pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
  • správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 08.02.1993
poslední živnost: 23.02.2007
počet živností: 24
datum poslední změny: 17.06.2008

Statutární orgán - představenstvo

Jiří Slezák, fyzická osoba

Brno - Staré Brno

funkce: předseda představenstva
členství od: 29.03.2005
ve funkci od: 29.03.2005

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisuje předseda představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Antonín Klimša, fyzická osoba

Ostrava - Moravská Ostrava

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 18.04.2006
ve funkci od: 12.05.2006
Ing. Miroslav Luzar, fyzická osoba

Havířov - Podlesí

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 27.04.2005
ve funkci od: 13.06.2005
Ing. Karel Lipowski, fyzická osoba

Havířov - Prostřední Suchá

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 27.04.2005

Likvidace

Ing. Petr Šipula, fyzická osoba

Frýdek-Místek - Frýdek

Akcionáři

OKD, a.s., právnická osoba

Karviná - Doly

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 23.02.2007
ostatní skutečnosti:

Způsob založení : Rozhodnutím č.9 představenstva OKD, a.s. Ostrava ze dne 28.6.1991 po předchozím souhlasu ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky č.j. 630786/91-01 ze dne 27.6.1991, dle § 25 zák.č. 104/90 Sb.

Akcie: všechny akcie znějí na jméno a byly v plné výši splaceny.

Společnost OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, IČ 00002593 rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. se sídlem Na Hradbách 2632/18, Ostrava-Moravská Ostrava takto:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti ze stávajících 76 710 000,-Kč o 32 490 000,-Kč (slovy:třicetdvamiliónůčtyřistadevadesáttisíckorunčeských) na 44 220 000,-Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let ve výši 32 490 000,-Kč.

Základní kapitál se snižuje vzetím z oběhu 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 7 370 000,-Kč za jeden kus akcie a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 3 010 000,-Kč v souladu s § 213 c Obchodního zákoníku v platném znění.

Vzetí akcií z oběhu bude provedeno na základě návrhu akcionáři bezplatně.

Právní důvod zrušení: Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 21.11.2005 byla společnost zrušena ke dni 1.1.2006 a vstoupila do likvidace.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí společnost OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. " v likvidaci" se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, identifikační číslo 000 07 366 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora ze dne 1.2.2007.


Ostrava - další firmy:

Radim Kaštovský - Ostrava - Výškovice

Monika Kneblová - Ostrava - Zábřeh

Miroslav Petr Šesták - Ostrava - Moravská Ostrava

Vladimír Klempár - Ostrava - Vítkovice

Martin Mašek - Ostrava - Moravská Ostrava

Vojtěch Jurásek - Ostrava - Pustkovec

Alexandra Višňovská - Ostrava - Poruba

Ing. Andrea Nekulová - Ostrava - Kunčičky

Lenka Zbořilová - Ostrava - Zábřeh

Jakub Kotlář - Ostrava - Hrabůvka

Jakub Herber - Ostrava - Koblov

Hana Žižková - Ostrava - Petřkovice

David Pospěch - Ostrava - Bělský Les

Filip Džubinský - Ostrava - Poruba

Rostislav Kaňa - Ostrava - Svinov

Informace o společnosti OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. v likvidaci, IČ 00007366, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.