OSEVA, semenářský podnik, státní podnik

ČR - Plzeňský kraj - Lužany

Adresa

Lužany

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00016845
živnostenský úřad: Městský úřad Přeštice

Zapsáno: 30.03.1990(spisová značka AXXVIII 141 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 76 149 000Kč

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
  • čištění a úprava osiv a sadby
  • silniční motorová doprava
  • výroba kosmetických přípravků
  • správa majetku určeného k restituci
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státní správy hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 29.05.1998
počet živností: 4
datum poslední změny: 11.11.2005

Statutární orgán

Ing. Chrudoš Brýna, fyzická osoba

Plzeň

funkce: ředitel
Ing. Jan Nozar, fyzická osoba

Merklín

funkce: zástupce ředitele

Způsob zastupování a podepisování: Podnik OSEVA, semenářský podnik Lužany, státní podnik zastupuje ředitel st.podniku nebo jeho zástupce. K názvu st.podniku (razítko) připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.05.1998
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím Okresního národního výboru Plzeň-jih, odbor dopravy ze dne 6.6.1990 č.j. Dopr.: 217/90 poř.č.ev.52, byla navrhovateli povolena nákladní doprava pro cizí /nákladní 2/ na dobu do 6.6.1995

P ř e v á d í s e : Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 601/1993 ze dne 9.8. 1993 část privatizovaného majetku státního podniku Oseva, semenářský podnik Lužany ve výši 60.249.000,- na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 9882. Majetek státního podniku činí 45.063.000,- Kč.

Den vzniku: 1. duben 1990

Vymazává se státní podnik Oseva, semenářský podnik Lužany, státní podnik, se sídlem Lužany u Přeštic 56, IČ 00 01 68 45, včetně všech ostatních zapsaných skutečností. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č.j. 7505/95-2010 ze dne 14. 12. 1995 s tím, že státní majetek včetně práv a závazků, jiných vztahů a průmyslových práv přešel dnem 1.1.1996 na státní podnik, Strojní a traktorová stanice Přeštice, s.p.


Osoby živnostenského listu

Ing. Chrudoš Brýna, statutární orgán

bydliště: Plzeň

Lužany - další firmy:

Hana Duchková - Lužany - Zelené

B + D FARMA LUŽANY, spol. s r.o. - Lužany

Marie Kožíšková - Lužany

TOP - FARMA, spol. s r.o. - Lužany, stav.parc.č. 514/2 - Lužany

HZP LOGISTIK s.r.o. - Lužany

SVVL s.r.o. - Lužany

Alena Brožová - Lužany - Zelené

Oleksandr Hlushmanyuk - Lužany

Jiří Dlouhý - Lužany - Zelené

Dušan Skála - Lužany

Zdeňka Duchková - Lužany - Zelené

Milan Švihla - Lužany

GFH Gesellschaft für Hardware Service mbH - organizační složka - Lužany

František Berka - Lužany - Zelené

Milan Kalaš - Lužany

Informace o společnosti OSEVA, semenářský podnik, státní podnik, IČ 00016845, Lužany. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.