Ostravské tiskárny, s.p.

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00172120
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 29.03.1990(spisová značka AXIV 199 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 45 379 000Kč

Předmět podnikání

  • knihtisk - síto a gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk - tisk novin - broušení nožů, nůžek a nástrojů - pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb - služby polygrafického průmyslu ostatní - reklama, propagace a inzerce - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ostatní obchodní služby
  • provedení převodu pozemků na Pozemkový fond ČR

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 19.11.1992
poslední živnost: 08.06.1994
počet živností: 9
datum poslední změny: 06.06.2007

Statutární orgán

Ing. Jiří Reif, fyzická osoba

Ostrava 1, Fifejdy II

funkce: Ř e d i t e l
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.07.1996
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 51/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 27.3.1992.

P o d e p i s o v á n í : Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

Rozhodnutím č. 138/1993 ministra průmyslu a obchodu České rpeubliky ze dne 3. března 1993 p ř e v á d í s e část privatizovaného majetku - formulář 4C - státního podniku Ostravské tiskárny se sídlem v Ostravě v celkové výši 12 261 00,- Kč na Fond národního majektu České republiky dle schválených privatizačních projektů.

Ostravské tiskárny, státní podnik se sídlem v Ostravě, IČO 00 17 21 20 se vymazávají z obchodního rejstříku ke dni 16.7.1996. Právní důvod výmazu: ------------------- Rozhodnutím č. 194/1994 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 24.3.1994 byl shora uvedený státní podnik zrušen bez likvidace ke dni 5.4.1994. Majetek státního podniku ve výši podle účetní závěrky ověřené auditorem byl převeden na Fond národního majetku České republiky.


Ostrava - další firmy:

Černá louka, a.s. v likvidaci - Ostrava - Moravská Ostrava

AVZO TSČ ČR ZO OSTRAVA - STŘED - Ostrava - Moravská Ostrava

TJ Sokol Ostrava Nová Ves, zájmové sdružení - Ostrava - Nová Ves

PRAMEN OSTRAVA státní podnik "v likvidaci" - Ostrava - Moravská Ostrava

Nehez a Hudec, spol. s r.o. - Ostrava - Poruba

Ostravské muzeum, příspěvková organizace - Ostrava - Moravská Ostrava

Výzkumný ústav rozvoje, oblastí a měst - Ostrava - Zábřeh

Autoklub-Bastro v ČSAK, sdružení - Ostrava - Moravská Ostrava

ELESO spol. s r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

ELMOX, spol. s r.o. "v likvidaci" - Ostrava - Poruba

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz - Ostrava - Moravská Ostrava

IMADOS Logistik, a.s. v likvidaci - Ostrava - Třebovice

KOŽEŠNÍCI - výrobní družstvo Ostrava - Ostrava - Zábřeh

Alvin - klub potápěčů /obč.sdruž./ - Ostrava - Třebovice

Informace o společnosti Ostravské tiskárny, s.p., IČ 00172120, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.