PALAMAR BOHEMIA, s.r.o.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 6

Adresa

Praha - Veleslavín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 26780623
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 6

Zapsáno: 19.05.2003(spisová značka C 93282 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 200 000Kč

Předmět podnikání

  • velkoobchod
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • specializovaný maloobchod

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 03.05.2006
první živnost: 19.05.2003
poslední živnost: 30.06.2008
počet živností: 5
datum poslední změny: 19.12.2011

Statutární orgán

Ing. František Kováč, fyzická osoba

Praha 6

funkce: jednatel
ve funkci od: 19.05.2003

Jednatel je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti vždy samostatně tak, že k napsanému či natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Společníci s vkladem

Zdeněk Reimann, fyzická osoba

Praha 6

vklad: 140 000Kč , splaceno: 140 000Kč , obchodní podíl: 70%
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19.12.2003, č.j. 5 Nc 1674/2003 - 2a byla nařízena exekuce na majetek povinného: Zdeněk Reimann, nar. 15.1.1942 ve prospěch oprávněného:RAVI PLUS, spol. s r.o., IČO: 453 07 016. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Plzeňská 166, Praha 5. Exekučním příkazem, vydaným soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, ze dne 9.2.2004, sp.zn. Ex 7/04 - 31 bylo rozhodnuto o provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného. Usnesením Exekutorského úřadu Praha 9 ze dne 5.4.2004, č.j. Ex 7/04 - 45 byl v plném rozsahu zrušen exekuční příkaz ze dne 9.2.2004, č.j. Ex 7/04 - 31 na nařízení exekuce postižením obchodního podílu povinného.
Ing. František Kováč, fyzická osoba

Praha 6

vklad: 60 000Kč , splaceno: 60 000Kč , obchodní podíl: 30%
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 17.03.2007
ostatní skutečnosti:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 9.10.2004, č.j. 34 Nc 6550/2004 - 5 byla nařízena exekuce na majetek povinného: PALAMAR BOHEMIA, s.r.o., IČO: 267 80 623 ve prospěch oprávněného: Ing. Karel Sochatzi, bytem Praha 4, Brechtova 781. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00.

Obchodní společnost PALAMAR BOHEMIA s.r.o., se sídlem Praha 6, Šumberova 346/28, IČ: 267 80 623, se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, a to z důvodu zrušení konkursu na majetek úpadce (společnosti) z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 68 odst. 3 písm. f) obchod. zák.).


Praha 6 - další firmy:

René Zosel - Praha - Dejvice

Mária JEČMÍNKOVÁ - Praha - Břevnov

Toan Dinh Thi - Praha - Břevnov

JUDr. Vratislav VONKA - Praha 6 - Ruzyně

Petr HOVORKA - Praha - Dejvice

Milan Kadleček - Praha - Vokovice

Jan Roučka - Praha - Břevnov

MILADA SLOUKOVÁ - Praha 6 - Břevnov

Ahmad HAG YAHYA - Praha - Břevnov

Alena POČÁROVSKÁ - Praha 6 - Vokovice

Antonín Volák - Praha - Liboc

XU GUANG FENG - Praha 6 - Břevnov

TUYNH BUI QUANG - Praha - Ruzyně

LENKA GRÜNVALDOVÁ - Praha 6 - Břevnov

PAVLA OUBRECHTOVÁ - Praha 6 - Bubeneč

Informace o společnosti PALAMAR BOHEMIA, s.r.o., IČ 26780623, Praha 6. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.