Palea a.s.

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 28813383
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 25.01.2011(spisová značka B 2975 - Krajský soud v Hradci Králové)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100000, počet: 20v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 2 000 000Kč (splaceno 2 000 000Kč)

Předmět podnikání

  • Poskytování zdravotních služeb
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 19.04.2012
počet živností: 1
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 30.04.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 19.04.2012
Činnosti živnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Statutární orgán - představenstvo

PharmDr. Ivo Hroneš, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: předseda představenstva
členství od: 18.04.2012
ve funkci od: 18.04.2012
Martina Kavanová, fyzická osoba

Librantice

funkce: člen představenstva
členství od: 18.04.2012
MUDr. Jana Šabršulová, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: člen představenstva
členství od: 18.04.2012

Za společnost jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

Dozorčí rada

Jaroslav Sládek, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 18.04.2012
MUDr. Jiří Ceral, fyzická osoba

Hvozdnice

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 18.04.2012
Milan Vaníček, fyzická osoba

Praha 1 - Malá Strana

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 18.04.2012
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Valná hromada přijala dne 13. července 2012 toho usnesení: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých), přičemž co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) zvyšuje se peněžitým vkladem a co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) nepeněžitým vkladem. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 60 slovy (slovy: šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Přednostní právo na upsání nových akcií peněžitým vkladem Všichni akcionáři se přednostního práva (§ 204a obch. zák.) na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu na usnesení na zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. Upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), peněžitým vkladem, tedy upsání 30 (třiceti) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých), bude nabídnuto ve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. určitému zájemci, a to PharmDr. Ivo Hronešovi, nar. 22. dubna 1962, bytem Hradec Králové 3, Blahoslavova 1038/7g, PSČ 500 03. K upsání akcií co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), nepeněžitým vkladem, tedy upsání 30 (třiceti) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých), je oprávněna MUDr. Jana Šabršulová, nar. 29. dubna 1970, bytem Hradec Králové, třída Československé armády 394, PSČ 500 03. 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Podnik - ordinace praktického lékaře pro dospělé, poskytující zdravotnické služby na adrese Bratří Štefanů 895/1, formou primární ambulantní v oboru všeobecné praktické lékařství, jejichž poskytovatelem je MUDr. Jana Šabršulová, nar. 29. dubna 1970, bytem Hradec Králové, třída Československé armády 394, PSČ 500 03, identifikační číslo 632 39 311 (fyzická osoba podnikající podle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství, nezapsaná v obchodním rejstříku), a to na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dne 8. června 2012 pod č.j.7840/ZD/2012 vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka ze dne 25. června 2012, poř. číslo znaleckého posudku 2499/36/2012, částkou 3.020.000,-- Kč, slovy: tři miliony dvacet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 30 (slovy: třicet) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti Palea a.s. - Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hroady zapsáno do obchodního rejstříku . Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Splacení upsaných akcií Ke splacení emisního kursu akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel povinen takto: Co do částky 2.263.700,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých, splatí emisní kurs upisovaných akcií do 30 (třiceti) dnů, a to počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na skutečnost, že emisní kurs upsaných akcií, co do zmíněné částky 2. 263.700,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých, bude splácen výhradně započtením, bude považován za splacený dnem uzavření dohody o započtení. Ve zbytku, tedy co do částky 736.300,-- Kč, slovy: sedm set třicet šest tisíc tři sta korun českých, splatí emisní kurs upisovaných akcií nejpozději do jednoho roku od zapsání nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta pátá, osmá a devátá obch. zák. (vkladem je podnik), bude nepeněžitý vklad považován za splacený uzavřením písemné smouvy o vkladu a předáním podniku, přičemž o předání podniku bude sepsán zápis. II. Schválení započtení pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti schválila, aby na pohledávku společnosti Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383 na splacení emisního kurzu akcií upisovaných peněžitým vkladem, a to až do částky 2.263.700,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), započetl si PharmDr. Ivo Hroneš ze své pohledávky za společností Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383 ve výši 3.263.700,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 4. února 2011 půjčil PharmDr. Ivo Hroneš společnosti Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383, částku 3.263.700,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), její část, a to co do částky 2.263.700,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých).


Osoby živnostenského listu

MUDr. Jana Šabršulová, statutární orgán

bydliště: Hradec Králové

Martina Kavanová, statutární orgán

bydliště: Librantice

PharmDr. Ivo Hroneš, statutární orgán

bydliště: Hradec Králové - Slezské Předměstí

Hradec Králové - další firmy:

A - Z CHLAZENÍ, s.r.o. - Hradec Králové 7 - Piletice - Piletice

2EL-CZ, spol. s r. o. - Hradec Králové - Slezské Předměstí

A-Z STŘECHY s.r.o. - Hradec Králové

ABC - HK s.r.o. - Hradec Králové

A m i n t a r, spol. s. r. o. - Hradec Králové

ABOS HK, s.r.o. - Hradec Králové - Svinary

A - Z Education centre s.r.o. - Hradec Králové - Slezské Předměstí

"T I B I S" s.r.o. - Hradec Králové - Moravské Předměstí

4 MM, s.r.o. v likvidaci - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

368 s.r.o. - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

1. spojená realitní s.r.o. - Hradec Králové

AAA TECHNIK s.r.o. - Hradec Králové - Kukleny

"Pastorační středisko o.p.s." - Hradec Králové

A G E N T U R A M E T A s.r.o. - Hradec Králové - Třebeš

"RASTA Vojnův Městec, s.r.o." v likvidaci - Hradec Králové 6 - Třebeš

Informace o společnosti Palea a.s., IČ 28813383, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.