Palush Ramaja - Lux COMPANY

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Adresa

Praha 4 - Michle

Právní forma: Zahraniční osoba
IČ: 61827304
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4

Zapsáno: 17.08.1995(spisová značka A 14459 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2a3 cit.zák.)

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
název statu: Svazová republika Jugoslávie
první živnost: 20.09.1994
poslední živnost: 01.01.1997
počet živností: 1
datum poslední změny: 23.02.2005
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 26.01.1998
ostatní skutečnosti:

odpovědný zástupce: Viktor Ramaja,bytem Ohradní 1346, Praha 4.

Vymazává se ke dni 26.ledna 1998 z obchodního rejstříku podnikatel Palush Ramaja . O d ů v o d n ě n í : Soudu bylo doručeno rozhodnutí ze dne 10.2.1997, kde živnostenský odbor OÚ Praha 4 z r u š i l živnostenské oprávnění na předmět podnikání: "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ..". Soud vyzval Finanční úřad pro Prahu 4, jako správce daně k předložení souhlasu s ukončením činnosti uvedeného podnikatele (event. s výmazem podnikatele z obchodního rejstříku).Tento souhlas vydal Finanční úřad pro Prahu 4 dne 30.12.1997. Podle ust. § 200a, odst. 2 o.s.ř. soud může zahájit řízení i bez návrhu, má-li být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem.


Osoby živnostenského listu

Palush Ramaja, podnikatel
Svazová republika Jugoslávie

bydliště: Kosovo

Praha 4 - další firmy:

A.N.L., spol. s r.o. - Praha - Nusle

A STAR, spol. s r.o. - Praha - Nusle

"KAMIONTRANS",s.r.o. - Praha - Nusle

4-Energetická, a.s. - Praha 4 - Nusle

3H Plus s.r.o. - Praha - Michle

AAC PRAGOCEL s.r.o. - Praha - Braník

93 95, s.r.o. - Praha - Krč

A.Q.Term, s.r.o. - Praha - Krč

10 steps consult s.r.o. - Praha - Podolí

2M pictures s.r.o. - Praha - Michle

4BABY shops CZ, s.r.o. - Praha - Braník

200 CONSULTING s.r.o. - Praha - Michle

1. Kos. Vit spol. s r.o. - Praha - Nusle

2B3 s.r.o. - Praha - Nusle

A.R.T. Media Technology, a.s. - Praha - Braník

Informace o společnosti Palush Ramaja - Lux COMPANY, IČ 61827304, Praha 4. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.