Potraviny Brno - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Adresa

Brno - Veveří

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00020940
živnostenský úřad: Magistrát města Brna

Zapsáno: 23.12.1988(spisová značka AXXIX 93 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • provádí hospodářské a právní úkony státního podniku
  • Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména: a)maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentu potravinářského zboží b)výrobu lahůdkářského a cukrářského zboží c)poskytování obchodních služeb d)stavebně - montážní a opravárenskou činnost e)velkoobchodní prodej družstevnímu obchodu a ostatním odběratelům V souladu s obecně závaznými předpisy může státní podnik stanovený předmět činnosti překročit.
  • prodej drogistického zboží

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 12.12.2007
počet živností: 5
datum poslední změny: 15.02.2008

Likvidace

Ing. JAN ŠVÁBENICKÝ, fyzická osoba

Praha 4 - Újezd

Způsob jednání a podepisování: Jménem státního podniku jedná a podepisuje likvidátor.

Statutární orgán

Karel Moravec, fyzická osoba

Brno

funkce: zást. osoby pověřené řízením
ing. Stanislav Jordán, fyzická osoba

Brno

funkce: ředitel

Zastupování za státní podnik: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel nebo jeho zástupci dle zapsaného pořadí. Zastupování za vnitřní organizační jednotky: Odštěpný závod zastupuje a jeho jménem jedná ředitel podniku nebo jeho zástupci dle zapsaného pořadí nebo vedoucí vnitřní organizační jednotky a nebo jeho zástupce. Podepisování za státní podnik: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel podniku nebo jeho zástupci dle zapsaného pořadí. Podepisování za vnitřní organizační jednotky: K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupci dle zapsaného pořadí nebo vedoucí vnitřní organizační jednotky a nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.12.2007
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Rozhodnutím čj. 3706/1988 ministra obchodu a cestovního ruchu ČSSR ze dne 23.12.1988 s účinností od 1.1.1989.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu čl. 334/97 ze dne 9.12.1997 se zrušuje k 30.12.1997 státní podnik a dnem 31.12.1997 vstupuje do likvidace.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 8/1998 ze dne 16.1.1998 dnem 1.2.1998 je jmenován nový likvidátor.

Vymazává se z obchodního rejstříku Obchodní firma: Potraviny Brno - v likvidaci Sídlo: Brno, Lidická 77, PSČ 659 39 IČO: 000 20 940 se všemi ostatními zápisy.


Brno - další firmy:

Tomáš Zámečník - Brno - Černá Pole

Ing. Jana Fialová - Brno - Bystrc

Martina Daňková - Brno - Medlánky

Lucie Kučerová - Brno - Židenice

Iva Mráčková - Brno - Žabovřesky

Petra Pospěchová - Brno - Bystrc

Jiří Pagáč - Brno - Starý Lískovec

Thi Thu Huyen Kovaříková - Brno - Černovice

Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace - Brno - Medlánky

Hana Vašíčková - Brno - Bystrc

Bc. Jakub Habásko - Brno - Staré Brno

Tomáš Ryšánek - Brno - Bohunice

Ivana Kolečková - Brno - Lesná

Jiří Kubica - Brno - Líšeň

Zdeněk Máca - Brno - Brněnské Ivanovice

Informace o společnosti Potraviny Brno - v likvidaci, IČ 00020940, Brno. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.