Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma: Zájmové sdružení
IČ: 00576310
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 08.11.1990(spisová značka AXVI 34 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

 • a) Zajišťování součinnosti všech členů "UNIE" při realizaci ekonomické reformy, čs. hospodaření. b) Podpora výrob založených na moderních technických a technologických inovacích. c) Vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro obchodní, výrobní a investiční programy členů "UNIE" včetně systému řízení. d) Rozvoj spolupráce a vytváření vztahů s mezinárodními ekonomickými, obchodními, průmyslovými a jinými institucemi na podporu cílů "UNIE". e) Evidence nezemědělských pozemkových fondů a devastovaných území v aglomeraci pro účely jejich navrácení a využití k průmyslovým, případně
 • rekreačním účelům. f/ Vytvoření a správa finančního fondu rozvoje Severní Moravy a jeho využití pro řešení ekonomických, ekologických a sociálních záměrů "UNIE". g/ Řešení otázek legislativy a ekonomických nástrojů nezbytných k rozvoji podnikání na Severní Moravě, při tvorbě předpisů, norem a zákonů výkonných a ústavodárných orgánů státu. h/ Součinnost se členy "UNIE" při řešení otázek zaměstnanosti, rekvalifikace a výchovy manažérů. i) Zajištění poradenských služeb pro členy "UNIE" v otázkách: -ekonomicko-finančních
 • provozně-technických -obchodně-propagačních -právních j) Řešení úkolů souvisejících s ekologickým ozdravěním Severní Moravy. k) Vytvoření komplexního informačního systému k zabezpečení všech činností a funkcí "UNIE" pro jeho využití všemi členy.
 • l) Provozování obchodních činností v oblasti tuzemské a zahraniční včetně zprostředkovatelských služeb. m) Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu technologií a licencí. n) Ediční, informační a inzertní činnost, reklama, propagace čs. i zahraničních subjektů.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 15.09.1992
počet živností: 10
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 30.11.2011

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 15.09.1992
Činnosti živnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Statutární orgán

Ing. Martínek B o ř i v o j, fyzická osoba

Ostrava 2

funkce: prezident
Ing. Svatopluk Velkoborský, fyzická osoba

Ostrava-Stará Bělá

funkce: víceprezident
Ing. Milan N ě m e c, fyzická osoba

Ostrava-Zábřeh

funkce: člen správní rady
Ing. Josef L i š t v á n, fyzická osoba

Třinec 6

funkce: člen správní rady
Ing. Jaroslav D u s í l e k, fyzická osoba

Ostrava-Poruba

funkce: člen správní rady
Ing. Jaroslav F e i x, fyzická osoba

Ostrava 1

funkce: výkonný ředitel
Ing. Václav F o r m á n e k, fyzická osoba

Ostrava-Poruba

funkce: člen správní rady
JUDr. Stanislav Janák, fyzická osoba

Trojanovice

funkce: člen správní rady
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.06.1993
ostatní skutečnosti:

Způsob založení --------------- Sdružení vzniklo na základě ustavující valné hromady konané dne 1. listopadu 1990 a na základě společenské smlouvy z téhož dne.

Podpisování ----------- Zastupujícím orgánem sdružení je prezident, správní rada a výkonný ředitel, kteří podpisují tak, že k názvu sdružení, natištěnému nebo napsanému připojí nejméně dva statutární zástupci svůj podpis.

Členské organizace a jejich podíly: ----------------------------------- 1) Nová huť Ostrava-Kunčice 100.000,-- Kčs 2) Třinecké železárny Třinec 100.000,-- Kčs 3) OKD - koncern Ostrava 100.000,-- Kčs 4) Kovošrot Ostrava 100.000,-- Kčs 5) Biocel Paskov 100.000,-- Kčs 6) Moravské chemické závody Ostrava-Mar. Hory 100.000,-- Kčs 7) KORT Ostrava 50.000,-- Kčs 8) Mototechna Ostrava 100.000,-- Kčs

9) ČSAD Ostrava 100.000,-- Kčs 10) Unitrading Ostrava 50.000,-- Kčs 11) Uhelné sklady Frýdek-Místek 50.000,-- Kčs 12) Vzdělávací zařízení LAROS Ostrava 5.000,-- Kčs 13) Mezinárodní ústav řízení T. G. Masaryka, a. s. Frenštát pod Radhoštěm 5.000,-- Kčs 14) Férum Frýdlant n. O. 50.000,-- Kčs 15) Tatra Kopřivnice 100.000,-- Kčs 16) Moravské sdružení malých podniků Ostrava 5.000,-- Kčs 17) Vítkovice Ostrava 100.000,-- Kčs

18) VÚPEK Praha, pobočka Ostrava 5.000,-- Kčs 19) Hutní projekt Frýdek-Místek 50.000,-- Kčs

20. Benzina, s. p., odbytový závod VII. Ostrava, Švabinského 19, Ostrava 1 50.000,-- Kčs 21. OSTRAMO, s. p., Nákladní ul. 2, Ostrava 1 50.000,-- Kčs 22. VÚROM Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh 5.000,-- Kčs 23. Moravskoslezská organizace České manažérské asociace Ostrava 5.000,-- Kčs 24. Báňské projekty Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1 50.000,-- Kčs 25. Geologický průzkum, s. p. Krmelínská 22, Ostrava- Hrabová 50.000,-- Kčs

26. Textil Ostrava, Pivovarská 38, Ostrava 1 100.000,-- Kčs 27. Dopravoprojekt Ostrava, s. p. Masarykovo nám. 5, Ostrava 1 5.000,-- Kčs 28. Domácí potřeby Olomouc, s. p., Dolní náměstí č. 38, 100.000,-- Kčs Olomouc 29. ADVERTIS, reklamní a propagační agentura, Solná 3, 5.000,-- Kčs Ostrava 1 30. Pedagogická fakulta Ostrava, Dvořáková 7 5.000,-- Kčs 31. České plynárenské podniky, koncern, Severomoravské plynárny, k. p., Plynární ul. 6, Ostrava 2 100.000,-- Kčs

32. Čs. televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava 1 5.000,-- Kčs 33. Elpo Opava, s. p., Komárovská 2, Opava 50.000,-- Kčs

34. AMCO - atractive moravian coorporation, spotřební družstvo - pošt. schr. 507, Šumperk 5.000,-- Kčs 35. ATELIÉR IDEA, společnost s ručením omezeným, Korunní 1192, Ostrava 5.000,-- Kčs 36. Výzkumný ústav hutnictví železa, st. p. Dobrá, okr. Frýdek-Místek 50.000,-- Kčs 37. Moravskoslezská vagónka, s. p., Studénka 100.000,-- Kčs 38. Vědeckovýzkumný uhelný ústav, ul. Pikartská 7, Ostrava-Radvanice 50.000,-- Kčs 39. Dopravní stavby, s. p., Horní ul. 31, Ostrava-Zábřeh 50.000,-- Kčs

40. Městský úřad Karviná, Masarykovo nám. 1, Karviná 5.000,-- Kčs 41. Krajský investorský útvar, Bohumínská 61, Ostrava 5.000,-- Kčs

42. SNIP CO, a. s., Ostrava, Černá Louka, pavilon E 5.000,-- Kčs 43. Dům techniky, Čs. vědecko-technická spol., Ostrava 1- Mariánské Hory, Mariánské nám. 5 5.000,-- Kčs 44. Městský investorský útvar Ostrava, Husova 7, Ostrava 1 5.000,-- Kčs 45. Průmyslové stavby, a. s., Pelclova 5, Ostrava 1 50.000,-- Kčs 46. Strojosvit, s. p., Vrchlického ul. 22, Krnov 100.000,-- Kčs 47. TANGER, spol. s r. o., Hynaisova 11, Ostrava 1- Mariánské Hory 5.000,-- Kčs

SEVEROMORAVSKÁ HOSPODÁŘSKÁ UNIE se sídlem v Ostravě se vymazává z obchodního rejstříku. Obchodní jmění přechází na sdružení Severomoravská hospodářská unie se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nemocniční č. 13. Den výmazu: 29. června 1993

O d ů v o d n ě n í : Navrhovatel se svýma návrhem domáhal výmazu z obchodního rejstříku zdejšího soudu. Vzhledem k tomu, že podmínky pro výmaz byly splněny, rozhodl soud tak, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí.


Osoby živnostenského listu

Ing. Pavel Bartoš, statutární orgán

bydliště: Ludgeřovice

Ostrava - další firmy:

Realitní kancelář SLEZSKÝ DŮM s.r.o. - Ostrava - Mariánské Hory

Pavel Charbuský - Ostrava - Dubina

Kateřina Šalamonová - Ostrava - Bělský Les

FERROPARTNER s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

RALL, s.r.o. - Ostrava - Mariánské Hory

ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. - Ostrava - Přívoz

Vojtěch Jurásek - Ostrava - Pustkovec

František Fűlőp - Ostrava - Poruba

Jan Škrabánek společnost s ručením omezeným (s.r.o.) - Ostrava - Zábřeh

Marek Obrusník - Ostrava - Poruba

Jakub Vojta - Ostrava - Radvanice

VK elmotel s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Mar & Kat profi gastro s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Controltest, s.r.o. - Ostrava - Mariánské Hory

Iveta Štěpánová - Ostrava - Koblov

Informace o společnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.