STAST Praha, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 17

Adresa

Praha - Řepy

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00175277
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 17

Zapsáno: 29.08.1990(spisová značka ALX 561 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

  • převod pozemků na Pozemkový fond ČR
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 14.10.1992
poslední živnost: 12.06.1995
počet živností: 32
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán

Ing. Vít Jungbauer, fyzická osoba

Praha 8

funkce: zástupce ředitele
Stanislav Weiss, fyzická osoba

Karlovy Vary

funkce: pověřen řízením

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.01.1998
ostatní skutečnosti:

Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č. 280/1990 ministra průmys- lu České republiky ze dne 24. srpna 1990.

Rozhodnutím č. 953/l993 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne l6.listopadu l993 byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku STAST se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 228O5 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 27. září l993, č.j. 62O/36O4/93 a podle dokladu vydaného Fondem národního majetku České republiky ze dne l6. listopadu l993, č.j. 2O81/228O5/Dv/93 se převádí ke dni vzniku akciové společnosti Stast Praha a.s.

Rozhodnutím č. 1147/1993 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 9. prosince 1993 byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku STAST se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 22805 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 27. září 1993, č.j. 620/3604/93 a podle dokladu vydaného Fondem národního majetku České republiky ze dne 7. prosince 1993 č.j. 22805/Va/93.

se sídlem Karlovarská 614, Praha 6 zapsaná pod č.j. Rg. B 2353, IČ 60 19 31 31.

Den vzniku je 1. září 1990.

Vymazává se ke dni 31.1.1998 z obchodního rejstříku. Právní důvod: na základě Rozhodnutí č. 7/1998 ze dne 23.1.1998 ministra průmyslu a obchodu byl státní podnik zrušen bez likvidace.


Osoby živnostenského listu

Jiří Novák, statutární orgán

bydliště: Praha 8 - Kobylisy

Praha 17 - další firmy:

ELVRA s.r.o. - Praha - Řepy

Martina Chovancová - Praha - Řepy

Lenka Bassiouni - Praha - Řepy

Meilis Orazberdiev - Praha - Řepy

Vogelsang CZ s.r.o. - Praha - Řepy

FRYLEKO.EU s.r.o. - Praha - Řepy

Milan Maxima - Praha - Řepy

Jaroslav Hájek - Praha - Řepy

Entech-Group, s.r.o. - Praha - Řepy

Corinth s.r.o. - Praha - Řepy

RASPED s.r.o. - Praha - Řepy

Sales2Win, s.r.o. - Praha - Řepy

Mykola Tyvodar - Praha - Řepy

Adriána Matasová - Praha - Řepy

JANES & SUN s.r.o. - Praha - Řepy

Informace o společnosti STAST Praha, státní podnik, IČ 00175277, Praha 17. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.