Státní rybářství Ostrava, státní podnik

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Slezská Ostrava

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00017736
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 29.12.1990(spisová značka AXIV 480 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 98 073 000Kč

Předmět podnikání

 • Základní předmět činnosti: 1. Využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb.
 • 2. Zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářstké těžby ryb v určených nádržích.
 • 3. Chov a provádění výkrmu jatečných kachen a výkrmu hrabavé drůbeže .
 • 4. Přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb, násadových vajec a drůbeže ve speciálních přepravních prostředcích, provádění silniční neveřejné dopravy.
 • 5. Zpracování sladkovodních ryb a drůbeže.
 • 6. Obchodní činnnost.
 • 7. Prodej sladkovodních ryb a jatečné drůbeže i výrobků z nich ve vlastních zařízeních.
 • 8. Zabezpečování investiční výstavby, modernizací i rekonstrukcí a provádění oprav a údržby základních prostředků včetně meliorací a zúrodňování rybničních ploch.
 • 11. Poskytování prací a služeb.
 • 12. Provádění odbahňování rybničních ploch.
 • 13. Zabezpečování výroby kompostů.
 • 14. Zajišťování těžby písku, kamene, štěrku a štěrkopísku.
 • 16. Zajišťování lovu ryb udicí.
 • 17. Zhotovování rybářských potřeb a mechanizačních prostředků pro zajišťování výroby a zpracování ryb a produkci drůbeže.
 • 18. Zabezpečování kovovýroby včetně elektrotechnických zařízení.
 • 19. Zajišťování sklizně a zpracování vodních porostů na výrobky.
 • 20. Zajišťování výroby krmiv pro ryby.
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 11.06.1992
poslední živnost: 08.12.1997
počet živností: 2
datum poslední změny: 17.02.2006

Statutární orgán

Ing. Vladimír Kubíček, fyzická osoba

Štítina

funkce: ředitel
Ing. Stanislav S l o v á k, fyzická osoba

ekonomický náměstek

funkce: Zástupcem ředitele s. p. je
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.12.1997
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky ze dne 5. 12. 1990, č. j. 4255/90-230.

P o d p i s o v á n í : Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

1/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 01 - Jistebník. Sídlo: Jistebník. V e d o u c í : Ladislav S c h w a l l e r , Jistebník č. 393. 1. zástupce vedoucího: Ing. Antonín M a d z i a , Jistebník č. 201. 2. zástupce vedoucího: Vlastimil V i n k l e r , Studénka, 2. května 803.

2/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 02 - Rychvald. Sídlo: Rychvald. Vedoucí odštěpného závodu: Oldřich J i ř í k , Rychvald, Orlovská 1279.

3/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 03 - Studénka. Sídlo: Studénka. V e d o u c í : Ing. David S i r o t e k , Studénka, 2. května 841. Zástupce vedoucího OZ: Ing. Alan K r ö m e r , Bílovec, Bezručova 274.

4/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 04 - Dolní Benešov. Sídlo: Dolní Benešov. Vedoucí odštěpného závodu: Miroslav B a s l í k , Bohuslavice, Opavská 195.

7/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 81 - Jistebník. S í d l o : Jistebník. Vedoucí odštěpného závodu: Bohumil Š e d ě n k a , Jistebník č. 358. Zástupce vedoucího OZ: Marie S ch w a l l e r o v á , Jistebník č. 393.

5/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 11 - Vrbno pod Pradědem. Sídlo: Vrbno pod Pradědem. Vedoucí odštěpného závodu: Jaroslav Ž a l á k , Vrbno pod Pradědem, Mnichov 103

6/ Název odštěpného závodu: Státní rybářství Ostrava, státní podnik, odštěpný závod 71 - Ostrava-Svinov. S í d l o : Ostrava-Svinov. Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Aleš S i ř i n e k , Rychvald 1179.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 1090/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 28.3.1994 p ř e v á d í se část privatizovaného majetku státního podniku Státní rabářství Ostrava (4C - 3001) ve výši 18 805 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 1173/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 17.5.1994 p ř e v á d í se část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4C - 3002), Těšínská 54, 710 00 Ostrava 2, IČO: 17736 ve výši 14 351 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 1174/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 17.5.1994 p ř e v á d í se část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4C - 3003), Těšínská 54, 710 00 Ostrava 2, IČO: 17736 ve výši 7 079 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 1175/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 17.5.1994 p ř e v á d í se část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4C - 3004), Těšínská 54, 710 00 Ostrava 2, IČO 17736 ve výši 2 638 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 1688/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 7.10.1994 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4C - pstruhařství Vrbno pod Pradědem) Těšínská 54, 710 00 Ostrava 2, IČO: 17736 ve výši 8 178 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21350 předloženého Daliborem Vojkovským, Seifertova 16, 794 01 Krnov.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 2612/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 14.12.1994 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4A -1001) IČO: 17736 ve výši 421 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 2833/1995 ministra zemědělství České republiky ze dne 18.1.1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Státní rybářství Ostrava (4F - 6001) Těšínská 54, 710 00 Ostrava 2, IČO: 17736 ve výši 219 000 Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 21351 předloženého vedením státního podniku.

Vymazává se ke dni 8.12.1997 z obchodního rejstříku státní podnik Státní rybářství Ostrava, s.p. se sídlem Těšínská 54, Ostrava 2, identifikační číslo 00 01 77 36. Právní důvod výmazu: Rozhodnutím č.j. 3793/97 ze dne 25.11.1997 ministra zemědělství ČR byl ke dni 30.11.1997 zrušen státní podnik bez likvidace ke dni 30.11.1997 s tím, že státní majetek včetně práv a závazků, jiných vztahů a průmyslových práv přechází dnem 1.12.1997 na Zemědělský podnik Rohov, státní podnik, IČO 42 86 41 27. Usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 8.12.1997 státní podnik zanikl výmazem z obchodního rejstříku .


Osoby živnostenského listu

Ing. Stanislav Slovák, statutární orgán

bydliště: Klimkovice

Ing. Vladimír Kubíček, statutární orgán

bydliště: Štítina

Jan Tesarčík, statutární orgán

bydliště: Orlová - Lutyně

Ostrava - další firmy:

Stanislav Salaj - Ostrava - Výškovice

INDUSTRADE, s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Dinh Cai Pham - Ostrava - Vítkovice

STEEL TRADING s.r.o. - Ostrava - Zábřeh

DataStar CZ, spol. s r.o. - Ostrava - Zábřeh

Miroslav Výtisk - Ostrava - Poruba

Tomáš Žalmánek - Ostrava - Poruba

Richard Vrábel - Ostrava - Poruba

TANGER infosystems, s.r.o. - Ostrava - Slezská Ostrava

Petra Tichá - Ostrava - Nová Bělá

TOBAS, spol. s r.o. - Ostrava - Zábřeh

Jan Pupala - Ostrava - Poruba

Orca Trade s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Marcela Zapletalová - Ostrava - Poruba

Silvie Zerbane - Ostrava - Zábřeh

Informace o společnosti Státní rybářství Ostrava, státní podnik, IČ 00017736, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.