Státní rybářství Třeboň, s.p.

ČR - Jihočeský kraj - Třeboň

Adresa

Třeboň - Třeboň II

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00017639
živnostenský úřad: Městský úřad Třeboň

Zapsáno: 29.12.1990(spisová značka AVII 223 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • Základní předmět činnosti: 1.Využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb. 2.Zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářské těžby ryb v uvedených nádržích. 3.Chov kachen, produkce násadových vajec, líhnutí mláďat vodní drůbeže, provádění výkrmu jatečných kachen a výkrmu hrabavé drůbeže. 4.Přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb, násadových vajec a drůbeže, provádění neveřejné silniční dopravy.
  • 5.Zpracování sladkovodních ryb a drůbeže. 6.Obchodní činnost. 7.Investiční výstavba, modernizace a rekonstrukce, opravy a údržba základních prostředků včetně meliorací a zúrodnění rybničních ploch. 8.Poskytování prací a služeb. 9.Odbahňování rybníčních ploch. 10.Výroba kompostů. 11.Těžba písku, kamene, štěrku a šťěrkopísku podle zvláštního povolení. 12.Sportovní rybolov v povolených rybářských revírech. 13.Kovovýroba.
  • 14.Dřevovýroba včetně pořezu kulatiny. 15.Výstavba a provoz malých vodních elektráren. 16.Investorská a inženýrská činnost, investiční výstavba a neinvestiční akce včetně poskytování těchto služeb. 17.Lov ryb na udici.
  • 18./ Zahraničně obchodní činnost s vyjímkou případů vyžadujících zvláštního povolení.
  • správa majetku určeného k restituci - vypořádání hospodářské činnosti státního podniku - provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví - povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státních federálních hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 03.04.1992
poslední živnost: 26.02.1993
počet živností: 1
datum poslední změny: 03.01.2008

Statutární orgán

ing. Jan Hůda, fyzická osoba

Třeboň

funkce: ředitel státního podniku
ing. Jan Blažek, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 1. zástupce ředitele pod.
Miroslav Růžička, fyzická osoba

Chlum u Třeboně

funkce: 2. zástupce ředitel pod.
ing. Jan Hůda, fyzická osoba

Třeboň

funkce: pověřený řízením podniku
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.12.1992
ostatní skutečnosti:

Den vzniku státního podniku: 1.1.1991. Podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky ze dne 5.12.1990, č.j. 4239/90-230. Za podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku.

Na základě zorhodnutí ministra zemědělství ČR č. 12/1992 ze dne 28.4.1992, o převodu majetku státního podniku Státní rybářství Třeboň na Fond národního majetku ČR, podle privatizačního projektu schváleného pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 8.4.1992 pod č.j. 30/32/1379/92, se zapisuje: Státní podnik nemá žádné jmění.

Na základě návrhu Ministerstva zemědělství České republiky č.j. 338O/92-5lO a rozhodnutí ministra zemědělství č.l2/l992 ze dne 3l.8.l992 o zrušení státního podniku Státní rybářství Třeboň se sídlem Třeboň, Táboritská 9Ol/II, bez likvidace k 3l.5.l992 se státní podnik vymazává. Práva a závazky zrušeného podniku přechází na Fond národního majetku České republiky.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jan Hůda, statutární orgán

bydliště: Třeboň - Třeboň II

Třeboň - další firmy:

Chinh Pham Van - Třeboň - Třeboň II

AUTO DAVID s.r.o. - Třeboň - Třeboň II

bForm technology s.r.o. - Třeboň - Třeboň II

Chovatelské centrum s.r.o. - Třeboň - Třeboň II

Arnošt Veselý - Třeboň - Třeboň II

Cegielski a Kuchař "C+K" s.r.o. v likvidaci - Třeboň - Třeboň I

AUTOCAMP Chlum u Třeboně společnost s r.o. - Třeboň - Třeboň II

Bohuslav Vopelka - Třeboň - Břilice

Alena Farkašová - Třeboň - Břilice

Andrea Phamová - Třeboň - Třeboň II

Darja Sigmundová - Třeboň - Třeboň II

Balneologický institut a.s. - Třeboň - Třeboň II

Anna Síkorová - Třeboň - Třeboň II

Autosalon Třeboň s.r.o. "v likvidaci" - Třeboň - Třeboň II

DVEŘE OKNA U SVĚTA Třeboň s.r.o. - Třeboň - Třeboň II

Informace o společnosti Státní rybářství Třeboň, s.p., IČ 00017639, Třeboň. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.