Státní výzkumný ústav textilní, státní podnik

ČR - Liberecký kraj - Liberec

Adresa

Liberec - Liberec IV-Perštýn

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00014419
živnostenský úřad: Magistrát města Liberce

Zapsáno: 01.01.1990(spisová značka AXVIII 176 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 02.07.2002
počet živností: 1
datum poslední změny: 03.03.2006

Statutární orgán

Ing. Pavel Nekvinda náměstek pro výzkum, fyzická osoba

Liberec I

funkce: Ředitel státního podniku
Pavel Šípek, fyzická osoba

Liberec 7

funkce: Statutární zástupce ředitele
výrobně technický náměstek

Za státní podnik je oprávněn jednat a podepisovat ředitel státního podniku, v případě jeho nepřítomnosti jedná a podepisuje statutární zástupce ředitele.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.08.2002
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Rozhodnutím č.182/1989 ministra průmyslu České socialistické republiky ze dne 27. prosince 1989 byla založena tato socialistická organizace Státní výzkumný ústav textilní, státní podnik, Liberec.

Zakladatelem státního podniku je ministerstvo průmyslu ČSR.

Na nově založený státní podnik přechází dnem 1.1.1990 veškerý národní majetek bez likvidace zrušené státní příspěvkové organizace Státní výzkumný ústav textilní, Liberec, včetně práv, pohledávek a závazků z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních vztahů a průmyslových práv.

Kmenové jmění státního podniku: 95 502 tis.Kčs.

Rozhodnutím č.100/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 25.5.1990 byla dnem 31.května 1990 vyčleněna v souladu s ust. § 32 zákona č.111/1990 Sb., o státním podniku ze státního podniku Státní výzkumný ústav textilní Liberec, založeného Rozhodnutím č.182/1989 ministra průmyslu ČSR ze dne 27.prosince 1989 jeho organizační jednotka Centrum radiačních technologií, z níž byl k 1.6.1990 založen v souladu s citovaným zákonem o státním podniku státní podnik BIOSTER se sídlem Ve Veverské Bítýšce.

Rozhodnutím č.138/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 14.6.1990 byla dnem 30.června 1990 vyčleněna v souladu se zákonem č.111/1990 Sb., o státním podniku ze státního podniku Státní výzkumný ústav textilní, Liberec jeho organizační jednotka Centrum automatizácie a techniky prostredia, Bratislava, z níž byl ode dne 1.července 1990 založen štátný podnik ÚSTAV TEXTILNEJ TECHNIKY, Bratislava.

Z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu A XVIII, vložky číslo 176, se vymazává podnik Státní výzkumný ústav textilní, státní podnik se sídlem Liberec, IČO 00014419. O zrušení státního podniku rozhodl zakladatel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), a to rozhodnutím ze dne 20.1.1999, č. 16/1999. Souhlas s výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Liberci rozhodnutím ze dne 26.10.1998, č.j. 143762/98/902/2863 (právní moc dne 29.11.1998).


Osoby živnostenského listu

Ing. Pavel Nekvinda, statutární orgán

bydliště: Liberec - Liberec I-Staré Město

Liberec - další firmy:

Jarmila Kozáková - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

RACIO LIBEREC, s.r.o. - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

ČESKÝ DEKOR, spol. s r.o.v likvidaci - Liberec - Liberec VI-Rochlice

Radek Boháček - Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol

BM salát, s.r.o. v likvidaci - Liberec - Liberec II-Nové Město

Jana Kučerová - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

KOROLI spol. s r.o. - Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov

VOLEJBALOVÝ KLUB TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC s.r.o. - Liberec - Liberec I-Staré Město

Ing. Přemysl Špůr - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

Berkol taxi spol. s r.o. - Liberec - Liberec IV-Perštýn

Doan Duong Van - Liberec - Liberec I-Staré Město

Jana Vorlová - Liberec - Liberec II-Nové Město

WIBAX v.o.s. - Liberec - Liberec XVIII-Karlinky

Jan Růžička - Liberec - Liberec XXV-Vesec

Jiří Horáček - Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice

Informace o společnosti Státní výzkumný ústav textilní, státní podnik, IČ 00014419, Liberec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.