SYNTHOS Kralupy a.s.

ČR - Středočeský kraj - Kralupy nad Vltavou

Adresa

Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25053272
živnostenský úřad: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Zapsáno: 27.05.1996(spisová značka B 4035 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 6236000
    v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 2 147 483 647Kč (splaceno 2 147 483 647Kč)

Předmět podnikání

  • Výroba chemických látek a chemických přípravků. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Silniční motorová doprava osobní. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely. Velkoobchod. Specializovaný maloobchod. Zprostředkování obchodu. Skladování zboží a manipulace s nákladem. Poskytování technických služeb. Nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. Správa a údržba nemovitostí. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pronájem a půjčování věcí movitých. Příprava a vypracování technických návrhů. Úprava a rozvod užitkové vody. Testování, měření a analýzy. Činnost technických poradců v oblasti chemického průmyslu a sváření. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany. Poskytování služeb elektronických komunikací. Zastupování v celním řízení. Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Zprostředkování služeb. Ubytovací služby. Výroba elektřiny. Rozvod elektřiny. Výroba tepla. Rozvod tepla. Obchod s elektřinou. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Distribuce plynu.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 27.05.1996
poslední živnost: 30.05.2008
počet živností: 77
datum poslední změny: 24.06.2008

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Jindřich Švec, fyzická osoba

Kralupy nad Vltavou

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 04.01.2008

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy svým jediným členem. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva, který je podle předchozích ustanovení oprávněn jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. Pokud je ustavena prokura, podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva prokuristi společně s uvedením dodatku, že se jedná o prokuru.

Dozorčí rada

Tomasz Kalwat, fyzická osoba

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 31.07.2007
Dariusz Krawczyk, fyzická osoba

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 31.07.2007
Ing. Alexandra Křičková, fyzická osoba

Kralupy nad Vltavou

funkce: člen
členství od: 04.09.2003

Akcionáři

SYNTHOS Kralupy a.s., právnická osoba

Kralupy nad Vltavou - Lobeček

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.06.2008
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. Dne 5.5.2008 rozhodlo představenstvo společnosti DWORY Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 282 14 790, a dne 5.5.2008 rozhodlo představenstvo společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52, IČ:250 53 272 v souladu s ustanovením § 220e odst. 14 ve spojení s ustanovením § 220e odst. 5 obchodního zákoníku o fúzi sloučením společnosti DWORY Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 282 14 790, jako společnosti nástupnické, a společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52, IČ:250 53 272, jako společnosti zanikající. Jmění zanikající společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52, IČ:250 53 272, přešlo na nástupnickou společnost DWORY Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 282 14 790. Nástupnická společnost DWORY Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 282 14 790 převzala obchodní firmu zanikající společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52, IČ:250 53 272.


Kralupy nad Vltavou - další firmy:

Ing.arch. Pavel Skalička - Kralupy nad Vltavou

Petr Okleštěk - Kralupy nad Vltavou

Jarmila Ambrožová - Kralupy nad Vltavou - Minice

Rebys, s.r.o. - Kralupy nad Vltavou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, příspěvková organizace - Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Van Tanh Nguyen - Kralupy nad Vltavou - Mikovice

ADR Transport, s.r.o. - Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Pavla Turková - Kralupy nad Vltavou

Lenka Mudrová - Kralupy nad Vltavou

AESCULAB REISEN, s.r.o. - Kralupy nad Vltavou

A.T.D. Relax Centrum s.r.o. - v likvidaci - Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Miroslav Hubička - Kralupy nad Vltavou - Lobeček

EPES s.r.o. - Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Farní charita Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou

BMS-SAND s.r.o. - Kralupy nad Vltavou

Informace o společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., IČ 25053272, Kralupy nad Vltavou. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.