UB FRUTA státní podnik

ČR - Zlínský kraj - Uherský Brod

Adresa

Uherský Brod

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00531561
živnostenský úřad: Městský úřad Uherský Brod

Zapsáno: 01.07.1990(spisová značka AXXIX 380 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

 • l) Nákup zemědělských a lesních produktů a potřebných surovin ke konzervárensko-lihovarnické výrobě.
 • 2) Nákup semen, sazenic a agrochemikálií pro pěstitele.
 • 3) Výroba konzervárenských a lihovarnických výrobků a výrobků, jejichž součástí jsou zemědělské produkty, lesní plody a by- liny. Využití surovin k získávání přírodních látek a jejich modifikací.
 • 4) Výroba poživatin pro zvláštní skupiny obyvatel.
 • 5) Zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní čin- nosti.
 • 6) Výroba, zpracování a zušlechťování všech druhů lihu, lihovin, destilátů, ovocných a sladových vín, produktů fermentačních procesů, pálení ovocných kvasů včetně služby pěstitelům ovoce.
 • 7) Výroba krmiv a krmných komponentů na bázi nakupované suroviny a vedlejších produktů.
 • 8) Výzkumná a vývojová činnost.
 • 9) Skladování, úchova a ochrana poživatin.
 • 10)Obchodní a odbytová činnost.
 • 11)Zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení.
 • 12)Neveřejná silniční doprava nákladů a osob.
 • 13)Provozování veřejné silniční dopravy nákladů a osob na zákla- dě zvláštního povolení.
 • 14)Výroba páry.
 • 15)Výroba chladu.
 • 16)Výroba elektrické energie.
 • 17)Výroba, vývoj a opravy jednoúčelových strojů, zařízení, tech- nologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu.
 • 18)Projektová, inženýrská a obchodní činnost.
 • 19)Poskytování prací a služeb.
 • 20)Výroba obalů pro vlastní i cizí organizace.
 • 21)Vydávání závodních novin a časopisů, tiskařské a reprografické práce a služby s tím spojené podle zvláštního povolení.
 • 22)Příprava mládeže pro výkon dělnických povolání, vzdělávání a příprava pracovníků, odborná školení pro cizí i vlastní potře- by.
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z psůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 11.01.1993
poslední živnost: 30.04.1994
počet živností: 1
datum poslední změny: 25.11.2005

Statutární orgán

Ing. Alexander Žmolík, fyzická osoba

Uherský Brod

funkce: Ředitel
Miroslav Hrubý, ekonomický nám., fyzická osoba

Uherský Brod

funkce: První zástupce ředitele
František Šmíd, výrobně-techn.nám., fyzická osoba

Uherský Brod

funkce: Druhý zástupce ředitele
JUDr. Ivan Dvořáček ved.práv.útv., fyzická osoba

Uherský Brod

funkce: Třetí zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Kolařík, CSc,ved.sek., fyzická osoba

Veselí nad Moravou

funkce: Čtvrtý zástupce ředitele

Podepisování: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředi- tel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.04.1994
ostatní skutečnosti:

Jmění státního podniku: 0

Dle rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 934/1993 s e v y m a z á v á UB Fruta, státní podnik Uherský Brod sídlo: Uherský Brod s e v š e m i z á p i s y bez likvidace k datu 30.4.1994. Práva a závazky zrušeného státního podniku přechází na Fond

národního majetku České republiky.


Uherský Brod - další firmy:

David Pokorný - Uherský Brod

Ing. Lubor Mikláš - Uherský Brod

Pavel Slovák - Uherský Brod

Zora Ondrůšková - FITNESS - Uherský Brod

Jaroslav Sucháček - Uherský Brod

Iveta Bedřichová - Uherský Brod

Eva Valečková - Uherský Brod

Božena Čačková - KARIS - Uherský Brod

Ivan Urbánek - Uherský Brod - Havřice

Lubomír Kulíšek - Uherský Brod - Těšov

Cyril Řezníček - Uherský Brod - Těšov

Zbyněk Götz - Uherský Brod

Dalibor Pačinek - Uherský Brod - Havřice

Karel Podloucký - Uherský Brod

Stanislav Koudela - Uherský Brod

Informace o společnosti UB FRUTA státní podnik, IČ 00531561, Uherský Brod. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.