Uhelné sklady Ostrava, státní podnik

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00534161
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 16.07.1990(spisová značka AXV 134 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

 • Základní předmět činnosti:
 • obchod pevnými palivy a dřívím
 • provádění dopravy a služeb pomocí vlastního strojového parku
 • opravy motorových vozidel a strojních mechanismů pro občany, podnikatele a organizace
 • výroba strojů a zařízení určených pro prodej paliv a volně ložených substrátů
 • poradenská služba (pevná paliva, kotle na tuhá paliva)
 • pronájem případně nevyužitých nebytových prostor a ploch
 • zabezpečovat a plnit opatření související s obranou státu v souladu s Ústavou ČSFR, "Zásadami řízení obrany ČSFR", platnými zákony, směrnicemi a pokyny příslušných ústředních orgánů a zakladatele státního podniku.
 • úprava a zpracování palivového dříví a jeho odpadu
 • výroba druhotných paliv
 • zahraničně obchodní činnost včetně vývozu hotových výrobků

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 12.10.1992
poslední živnost: 22.02.2001
počet živností: 2
datum poslední změny: 21.11.2007

Likvidace

Ing. Jiří Jezerský, fyzická osoba

Ostrava-Mariánské Hory

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 22.02.2001
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou Obvodního národního výboru v Ostravě 1 usnesením 22. plenárního zasedání konaného dne 27. června 1990

D e n v z n i k u : 16. července 1990

Vymazává se ke dni 22.února 2001 z obchodního rejstříku Uhelné sklady Ostrava, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Ostrava l, Prostorná 9, IČ 00534161 . Právní důvod výmazu: Po provedené likvidaci.


Ostrava - další firmy:

Jaroslava Škrabálková - Ostrava - Moravská Ostrava

Zbyněk Slavík - Ostrava - Poruba

Zdenka Poledníková - Ostrava - Poruba

Josef Limberk - Ostrava - Svinov

Ing. Tomáš Skácelík - Ostrava - Poruba

Marcela Kuščáková - Ostrava - Poruba

Karel Kubalák - Ostrava - Poruba

Miroslava Folková - Ostrava - Poruba

Jindřich Michalica - Ostrava - Poruba

Ing. Martin Třaskoš - Ostrava - Zábřeh

RNDr. Eva Koblihová - Ostrava - Poruba

Jana Vybíralová - Ostrava - Poruba

Marcela Hoffmannová - Ostrava - Poruba

Věra Andronikidisová - Ostrava - Poruba

Jindřich Illichmann - Ostrava - Poruba

Informace o společnosti Uhelné sklady Ostrava, státní podnik, IČ 00534161, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.