Uhelné sklady Ostrava, státní podnik

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00534161
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 16.07.1990(spisová značka AXV 134 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

 • Základní předmět činnosti:
 • obchod pevnými palivy a dřívím
 • provádění dopravy a služeb pomocí vlastního strojového parku
 • opravy motorových vozidel a strojních mechanismů pro občany, podnikatele a organizace
 • výroba strojů a zařízení určených pro prodej paliv a volně ložených substrátů
 • poradenská služba (pevná paliva, kotle na tuhá paliva)
 • pronájem případně nevyužitých nebytových prostor a ploch
 • zabezpečovat a plnit opatření související s obranou státu v souladu s Ústavou ČSFR, "Zásadami řízení obrany ČSFR", platnými zákony, směrnicemi a pokyny příslušných ústředních orgánů a zakladatele státního podniku.
 • úprava a zpracování palivového dříví a jeho odpadu
 • výroba druhotných paliv
 • zahraničně obchodní činnost včetně vývozu hotových výrobků

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 12.10.1992
poslední živnost: 22.02.2001
počet živností: 2
datum poslední změny: 21.11.2007

Likvidace

Ing. Jiří Jezerský, fyzická osoba

Ostrava-Mariánské Hory

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 22.02.2001
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou Obvodního národního výboru v Ostravě 1 usnesením 22. plenárního zasedání konaného dne 27. června 1990

D e n v z n i k u : 16. července 1990

Vymazává se ke dni 22.února 2001 z obchodního rejstříku Uhelné sklady Ostrava, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Ostrava l, Prostorná 9, IČ 00534161 . Právní důvod výmazu: Po provedené likvidaci.


Ostrava - další firmy:

Petr Turhanovský - Ostrava - Hrabůvka

Tomáš Žalmánek - Ostrava - Poruba

GRAND CORPORATION, s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Petra Kobolková - Ostrava - Poruba

Silvie Zerbane - Ostrava - Zábřeh

Věra Turlejová - Ostrava - Poruba

SGSM-OIL&GAS SERVICE s.r.o. - Ostrava - Moravská Ostrava

Stanislav Salaj - Ostrava - Výškovice

MUDr. Jarmila Raduilská - Ostrava - Polanka nad Odrou

Veronika Bartoňková - Ostrava - Poruba

T.M.Z., spol. s r.o. "v likvidaci" - Ostrava - Radvanice

DataStar CZ, spol. s r.o. - Ostrava - Zábřeh

Marcela Zapletalová - Ostrava - Poruba

Jana Foldynová - Ostrava - Poruba

Marcela Komárková - Ostrava - Slezská Ostrava

Informace o společnosti Uhelné sklady Ostrava, státní podnik, IČ 00534161, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.