Veřejná obchodní společnost FONA

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Adresa

Ostrava - Plesná

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00533319
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 05.06.1991(spisová značka AXVIII 14 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 04.02.1993
poslední živnost: 04.09.2009
počet živností: 3
datum poslední změny: 09.09.2009

Statutarní orgán společnosti

Václav Nábělek, fyzická osoba

Ostrava-Nová Ves

Helena Nábělková, fyzická osoba

Ostrava-Nová Ves

Za společnost jednají každý samostatně.

Likvidace

Ing. Jaromír Vaněk, fyzická osoba

Ostrava - Moravská Ostrava

Společníci bez vkladu

Václav N á b ě l e k, právnická osoba

Ostrava-Nová Ves

Helena N á b ě l k o v á, právnická osoba

Ostrava-Nová Ves

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.09.2009
ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy : 31. května 1990.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.12.2004, č.j. 49 Nc 10611/2004 -7 nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 11.5.1995, sp. zn. 5 Ro 4226/93 na majetek povinného Veřejná obchodní společnost FONA, se sídlem Ostrava-Plesná, K. Svobody 72, IČ 005 33 319 k uspokojení pohledávky oprávněného ETS, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, Nádražní 3113/128, IČ 451 92 219, ve výši 220.531,05 Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava, se sídlem Ostrava, Poděbradova 41.

Právní důvod zrušení společnosti: Společnost je zrušena s likvidací na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.2005, č.j. 29 Cm 57/2005-21, které nabylo právní moci dne 7.12.2005.

Rozhodnutím Krajského soudu Ostrava ze dne 17.2.2009 č.j. 39 K 24/2007-128, které nabylo právní moci dne 21.3.2009, byl zproštěn funkce správce konkursní podstaty.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku Veřejná obchodní společnost FONA "v likvidaci" se sídlem Ostrava-Plesná, K. Svobody 72, identifikační číslo 005 33 319. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 06. 01. 2009, č.j. 39 K 24/2007, které nabylo právní moci dne 07. 02. 2009, byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen konkurs.


Ostrava - další firmy:

Marie Ódorová - Ostrava - Muglinov

Petr Hercík - Ostrava - Moravská Ostrava

Rostislav Daněk - Ostrava - Poruba

Libuše Šimonová - Ostrava - Zábřeh

Ing. Marie Kovalská - Ostrava - Poruba

Jan Bendžala - Ostrava - Polanka nad Odrou

David Kudela, DiS. - Ostrava - Poruba

Rostislav Kaňa - Ostrava - Svinov

Janka Frončková - Ostrava - Muglinov

Marcela Haimová - Ostrava - Poruba

Radim Saxa - Ostrava - Zábřeh

Ing. Petr Filipec - Ostrava - Výškovice

Základní škola Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56 - Ostrava - Vítkovice

Naser Derviši - Ostrava - Moravská Ostrava

Daniel Posmyk - Ostrava - Poruba

Informace o společnosti Veřejná obchodní společnost FONA, IČ 00533319, Ostrava. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.