Vodovody a kanalizace Chrudim, státní podnik

ČR - Pardubický kraj - Chrudim

Adresa

Chrudim - Chrudim II

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00084085
živnostenský úřad: Městský úřad Chrudim

Zapsáno: 01.07.1991(spisová značka AXII 514 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 590 000Kč

Předmět podnikání

 • obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • výroba a rozvod pitné a užitkové vody
 • laboratorní činnost - rozbory vody
 • pronájem nemovitostí, movitostí včetně bytového hospodářství
 • práce a služby měřících přístrojů pro analýzu sítí, vyhledávání poruch
 • vodoinstalatérství (včetně topenářství)
 • zámečnictví
 • opravy motorových vozidel
 • truhlářství
 • provádění inženýrských staveb
 • stavitel
 • silniční motorová doprava (platí od 14.5.1993 do 13.5.1995)
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • práva majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 04.03.1993
poslední živnost: 23.05.1995
počet živností: 13
datum poslední změny: 17.03.2006

Statutární orgán

Miloš Hvězda, fyzická osoba

Chrudim III

funkce: Ředitel s. p.

Způsob jednání za státní podnik: Státní podnik zastupuje navenek statutární orgán podniku. K vytištěnému názvu státního podniku připojí svůj podpis statutární orgán podniku.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.02.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: S. p. byl založen zakládací listinou min. zem. ČR ze dne 19. 6. 1991 čj. 3091/91-510.

V souladu s rozhodnutím č. 630/93 ministra zemědělství ČR ze dne 8.9.1993, kterým byla převedena část majetku s. p. na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 22624 schváleného ministerstvem pro správu nár. majetku a privatizaci ČR dne 10.5.1993 čj. 360/315/93 a dokladu Fondu NM ČR ze dne 8.9.1993 čj.2044/22624/DV/93 a to ke dni 1.10.1993 ve výši Kč 808 246 00O,--

Na základě dodatku č. 2 k zakládací listině a předložených živnostenských listů a koncesních listin se zapisuje změna u státního podniku Vodovody a kanalizace Chrudim IČO 000 84 085

Rozhodnutím ministra zemědělství České republiky ze dne 3.11.1995 č. 3919/1995 byl zrušen bez likvidace státní podnik Vodovody a kanalizace se sídlem v Chrudimi, IČO 00 08 40 85. Majetek, práva a závazky zrušeného státního podniku přechází na Fond národního majetku České republiky.


Chrudim - další firmy:

Růžena Švihálková - Chrudim - Chrudim II

Terezie Kšíkalová - Chrudim - Chrudim IV

Lenka Hamplová - Chrudim - Chrudim III

Martin Zdražil - Chrudim - Chrudim III

Ing. Jaroslav Trávníček - Chrudim - Chrudim IV

Barbora Pecinová Jelínková - Chrudim - Chrudim II

Ing. Jan Chalupník - Chrudim - Chrudim III

Aleš Uher - Chrudim - Chrudim IV

Miroslava Malihová - MIM - Chrudim - Chrudim IV

SYNTEX v.o.s. v likvidaci - Chrudim - Chrudim IV

Miloslava Blažková - Chrudim - Medlešice

Stanislav Kavka - Chrudim - Chrudim III

Václav Kopřiva - Chrudim - Vestec

Jaroslava Loukotová - Chrudim - Chrudim IV

Eva Mastíková - Chrudim - Vestec

Informace o společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, státní podnik, IČ 00084085, Chrudim. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.