VPK veřejná obchodní společnost Liberec

ČR - Liberecký kraj - Liberec

Adresa

Liberec - Liberec III-Jeřáb

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00525120
živnostenský úřad: Magistrát města Liberce

Zapsáno: 20.07.1990(spisová značka AXXIII 52 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • provádění bytových a občanských staveb
  • provádění průmyslových staveb

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 10.12.2003
první živnost: 29.07.1992
poslední živnost: 06.08.2003
počet živností: 3
datum poslední změny: 03.04.2008

Statutarní orgán společnosti

Pavel Vacarda, fyzická osoba

Liberec IX

funkce: První společník
Ing. Miroslav Picek, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou

funkce: Společník

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat první společník Pavel Vacarda. V průběhu jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu jeho práv a povinností zastupuje společník Ing. Miroslav Picek, který je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. K úkonům nad 300 000,- Kčs musí být vždy souhlas obou společníků.

Likvidace

Ing. Vlastislav Vlček, fyzická osoba

Liberec

Společníci bez vkladu

Pavel Vacarda, fyzická osoba

Liberec IX

Ing. Miroslav Picek, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 05.06.2010
ostatní skutečnosti:

Údaje o založení: Zápis byl proveden na podkladě uzavřené společenské smlouvy společnosti ze dne 10.7.1990.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 8.10.2008, č.j.: 39 Cm 95/2008-12, které nabylo právní moci dne 1.11.2008, se zápis o výmazu společnosti VPK veřejná obchodní společnost Liberec, se sídlem Liberec 3, U vody 241/5, PSČ 460 01, IČO 005 25 120, z obchodního rejstříku zrušuje a obnovuje se likvidace této společnosti.

Vymazává se obchodní společnost VPK veřejná obchodní společnost Liberec se sídlem Liberec 3, U vody 241/5, PSČ 460 01, IČO 005 25 120 včetně všech zapsaných skutečností. Výmaz byl proveden na návrh likvidátora po provedené likvidaci a se souhlasem správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu č.j.: 233893/09/192902507383 ze dne 16.11.2009, který nabyl právní moci dne 29.12.2009. Právní důvod výmyzu: zrušení společnosti po provedené likvidaci


Liberec - další firmy:

Skenex spol. s r.o. - Liberec - Liberec VI-Rochlice

AUDIT centrum, spol. s r.o. - Liberec - Liberec IV-Perštýn

Josef Žolna - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

SILBO ČR s.r.o. - Liberec - Liberec I-Staré Město

Duc Nguyen - Liberec - Liberec VI-Rochlice

FILMAX spol. s r.o. - Liberec - Liberec V-Kristiánov

Alfa AP Liberec s.r.o. - Liberec - Liberec VI-Rochlice

Hai Pham Du THT - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Tomáš Mašín - Liberec - Liberec XXV-Vesec

ZVONEK LIBEREC k.s. v likvidaci - Liberec - Liberec IV-Perštýn

Liberecké tiskárny , a.s. - Liberec - Liberec V-Kristiánov

TECHNO NISA s.r.o. - Liberec - Liberec VI-Rochlice

SCES - odpady spol. s r.o. - Liberec - Liberec IV-Perštýn

ZEMI, spol. s r.o. - Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice

Solido sport s.r.o. - Liberec - Liberec XXIV-Pilínkov

Informace o společnosti VPK veřejná obchodní společnost Liberec, IČ 00525120, Liberec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.