Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín

ČR - Jihomoravský kraj - Uhřice

Adresa

Uhřice

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 71008942
živnostenský úřad: Městský úřad Kyjov

Zapsáno: 03.06.2003(spisová značka Pr 598 - Krajský soud v Brně)

Doplňková činnost

  • Organizování vdělávacích kurzů
  • Krátkodobé pronájmy
  • Vaření pro další osoby - cizí strávníky
  • Výroba potravinářských výrobků

Předmět činnosti podnikání

  • Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Základní škola poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a byli tak motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Školní družina v době mimo vyučování prostřednictvím školského výchovného zařízení (školní družiny) vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti. Školní jídelna zajišťuje v zařízení školního stravování školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení. Zařízení školského stravování může zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školského zařízení a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu. Součástí základní a mateřské školy jsou jídelna a školní družina.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 03.01.2005
počet živností: 2
aktichních živností: 1
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 20.08.2010

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 03.01.2005
Činnosti živnosti
  • Výroba potravinářských výrobků

Statutární orgán

Mgr. Marcela Procházková, fyzická osoba

Uhřice

funkce: ředitel
ve funkci od: 03.06.2003

ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.

Zřizovatelé příspěvkové organizace

Obec Uhřice, právnická osoba

Uhřice

stav subjektu: Aktivní
datum vzniku OR: 01.01.2003
ostatní skutečnosti:

Datum a způsob vzniku: Základní škola Uhřice , okres Hodonín, příspěvková organizace, vznikla na základě zřizovací listiny, kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 17.října 2002 s platností od 1.ledna 2003.


Osoby živnostenského listu

Mgr. Marcela Procházková, statutární orgán

bydliště: Uhřice

Uhřice - další firmy:

Karel Němec - Uhřice

ALUMID s.r.o. - Uhřice

Obec Uhřice - Uhřice

Václav Štěrba - Uhřice

Petra Pěnčíková - Uhřice

OBECNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA v UHŘICÍCH - Uhřice

Tomáš Bělohoubek - Uhřice

Otakar Rámiš - Uhřice

Pavel Surý - Uhřice

STAVEBNINY SOVA, s.r.o. - Uhřice

Václav Matouš - Uhřice

Michal Divácký - Uhřice

E.A.P. TRADE, s.r.o. v likvidaci - Uhřice

SOKOL, s.r.o. "v likvidaci" - Uhřice

Petr Tihelka - Uhřice

Informace o společnosti Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, IČ 71008942, Uhřice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.