Zemědělské družstvo Bobrová - Dlouhé, družstvo

ČR - Vysočina - Bobrová

Adresa

Bobrová

Právní forma: Družstevní podnik zemědělský
IČ: 00143561
živnostenský úřad: Městský úřad Nové Město na Moravě

Zapsáno: 27.11.1950(spisová značka DrXXXVII 1018 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

 • Zapisovaný kapitál - 5 000 000Kč
 • Základní vklad - 30 000Kč

Předmět podnikání

 • zemědělská výroba
 • nákup zboží za účelem dalšího prodeje mimo oborů vyhrazených zák.č. 455/91 Sb.
 • výroba ostatních výrobků z kovů
 • řeznictví a uzenářství
 • kovářství
 • opravy motorových vozidel
 • zámečnictví
 • výroba a opravy zemědělských strojů
 • elektroinstalaterství
 • revize elektrických zařízení
 • automatizované zpracování dat
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • montáž, oprava, údržba vyhrazený elektrických zařízení
 • zemní práce
 • silniční motorová doprava

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 31.03.2000
první živnost: 14.12.1992
poslední živnost: 25.02.2011
počet živností: 20
datum poslední změny: 08.03.2011

Představenstvo

Způsob zastupování: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda. Podepisování se děje tak, že k názvu družstva připojí svůj pdpis předseda nebo místopřeseda představenstva a další člen představenstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.02.2011
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Schválením ÚRD zast. ODR ve Žďáře ze dne 23.11.1950 č.j. 833/50 vzniklo podle z.č. 69/49 JZD.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské

schůzi konané dne 7.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. l obch. zák. a § 9 odst.6 písm. a) z.č. 42/1992 Sb.

Členská schůze družstva ze dne 25.3.1994 schválila změnu stanov družstva v čl.2,čl.31 a čl.13 se ruší v celém rozsahu Členská schůze konaná dne 31.3.1995 schválila změnu stanov družstva v čl.1 a 3.

Z obchodního rejstříku se vymazává družstvo: Zemědělské družstvo Bobrová - Dlouhé, družstvo se sídlem Bobrová 227, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 55, identifikační číslo 001 43 561 se všemi ostatními zápisy. Právní důvod výmazu družstva: Právním důvodem výmazu je zrušení konkurzu na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.1.2006, č.j. 40K 60/98-484, po splnění rozvrhového usnesení.


Bobrová - další firmy:

Truhlářství Bobrová - Obchod s.r.o. - Bobrová

ing. Eva Šedá - Bobrová

ALCOPROTEIN, a.s. - Bobrová

PRAEFECT MANUFACTORY s.r.o. - Bobrová

Bohuslav Dostál - Bobrová

Franqueza, s.r.o. - Bobrová

Bobrovská, a.s. - Bobrová

Marie Svobodová - Bobrová

Jarmila Bílá - Bobrová

Hubert Vytešník - Bobrová

Jiří Drdla - Bobrová

František Crlík - Bobrová

Miroslav Hořínek - Bobrová

Jiří Klimeš - Bobrová

AUTO ŽĎÁR s.r.o. - Bobrová

Informace o společnosti Zemědělské družstvo Bobrová - Dlouhé, družstvo, IČ 00143561, Bobrová. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.