Zemědělské družstvo Krouna v likvidaci

ČR - Pardubický kraj - Krouna

Adresa

Krouna okr. Chrudim - Krouna

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00124648
živnostenský úřad: Městský úřad Hlinsko

Zapsáno: 11.04.1953(spisová značka DrXXIV 1212 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 5 000 000Kč
  • Základní vklad - 20 000Kč

Předmět podnikání

  • 1) Zemědělská výroba, lesnictví, hospodaření na vodních plochách
  • 2) Zpracování a prodej výrobků z vlastní zemědělské i lesní produkce
  • 3) Silniční motorová doprava
  • 4) Výroba a opravy zemědělských strojů
  • 5) Opravy motorových vozidel
  • 6) Výroba panelů NTP
  • 7) Výroba protipožárních desek PYROSAL

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 27.11.1998
první živnost: 16.04.1992
poslední živnost: 05.04.2005
počet živností: 9
datum poslední změny: 14.12.2007

Představenstvo

Luboš Pražan, fyzická osoba

Otradov

funkce: l.zástupce předsedy
Ing. František Daněk, fyzická osoba

Krouna

funkce: 2.zástupce předseda
Jan Šmok, fyzická osoba

Krouna

funkce: 3.zástupce předsedy
Věra Urbanová, fyzická osoba

Rychnov

funkce: Členka představenstva
Karel Nekvinda, fyzická osoba

Krouna

funkce: Člen představenstva
Jan Šmok, fyzická osoba

Krouna

funkce: Člen představenstva
František Nekvinda, fyzická osoba

Oldříš č. 18

funkce: Člen představenstva
Miroslav Nadrchal, fyzická osoba

Oldříš č. 5

funkce: Člen představenstva
František Vostřel, fyzická osoba

Krouna

funkce: Člen představenstva
Ing. František Daněk, fyzická osoba

Krouna

funkce: Člen představenstva
Ing. Josef Miláček, fyzická osoba

Luže

funkce: L i k v i d á t o r

Způsob jednání a podepisování: Za družstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti další členové představenstva v určeném pořadí. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. Podepisují se tak, že k podpisům připojí otisk razítka.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Vznik: schválením ÚRD, zastoupené ONV v Hlinsku ze dne 28.prosince 1952, podle zákona číslo 69/49 Sb.

Podle usnesení členských schůzí ze dne 17.ledna a 27. února 1968 a schválením rady ONV v Chrudimi ze dne 7.března 1968 zapisuje se ke dni 1.ledna 1968 sloučení JZD v Čachově - - Dz 1527 jako družstva přejímaného s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením zaniklo přejímané družstvo bez likvidace. Přejímající družstvo převzalo práva a závazky družstva zaniklého.

Podle usnesení společné slučovací členské schůze ze dne 20.12.1972 a podle usnesení rady ONV v Chrudimi číslo 13/ 1973 ze dne 25.1.1973 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1.ledna 1973 JZD v Oldříši , zapsaného v podnikovém rejstříku pod Dz 1521 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo

Podle usnesení společné slučovací členské schůze ze dne 9.12.1974 a usnesení číslo 24/1975 rady Okresního národního výboru v Chrudimi ze dne 6.února 1975 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1.ledna 1975 družstev: a) JZD v Rychnově, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Dz 1514 b) JZD Kablaně, se sídlem v Otradově, zapsaného pod Dz 2266 jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající

družstvo.

Právní poměry družstva se řídí po provedené transformaci stanovami přijatými členskou schůzí den 20.11.1992


Krouna - další firmy:

Zdeněk Svoboda - Krouna

Milan Pražák - Krouna - Oldřiš

Tomáš Trkal - Krouna - Františky

LOMYKÁMEN s.r.o. - Krouna - Rychnov

Jiří Nádvorník - Krouna

FARMA FRANTIŠKY s.r.o. "v likvidaci" - Krouna - Čachnov

Mias OC spol. s r.o. - Krouna

TRIKOV s.r.o. - Krouna

Robert Štorek - Krouna

M BAU SYSTÉM s.r.o. - Krouna

Zdeněk Švaigr - Krouna

Ing. Josef Nadrchal - Krouna

Štefan Polaček - Krouna

Petr Schmied - Krouna

TOMÁŠEK s.r.o. - Krouna

Informace o společnosti Zemědělské družstvo Krouna v likvidaci, IČ 00124648, Krouna. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.